Kommentera inte barnets vikt! Så hjälper vi barnen att vara hälsosamma

Ett överviktigt barn är i nutidens samhälle ohälsosamt och fult; ett offer för hån och skam – inte minst i medias ständiga larmrapporter om vad deras ”sjuka fetma” kommer att leda till. Samtidigt läggs skulden för att barn är inaktiva och äter mycket utrymmesmat på ”lata och obildade” föräldrar. Men så gott som alla föräldrar vill sina barn väl; och i en strävan att hjälpa dem till ett hälsosamt liv blir det, med samhället vi har som bakgrund, lätt att börja kommentera barnens vikt. Detta blir en kontraproduktiv åtgärd, visar en studie från Cornell University, för även välmenande kommentarer om barns vikt kan ha långsiktiga negativa konsekvenser för hälsan.

kommentera

I sin studie fann forskarna att alla kommentarer en kvinna kommer ihåg om sin vikt under barndomen kunde förutspå ett högre BMI och högre missnöje med sin kropp när hon blev vuxen, även om hon inte var överviktig som barn. Resultaten stämmer med tidigare upptäckter om att kvinnor som fick banta som barn, och kvinnor som fick höra att hon var ”för tjock” som barn, hade högre risk för fetma och ätstörningar som vuxen – även om de var normalviktiga i barndomen. Pojkar är heller inte immuna, men istället för att sträva efter att bli smala verkar tonårspojkar generellt bli missnöjda med sina kroppar om de inte är långa och muskulösa.

Det finns alltså en mängd forskning om hur föräldrars kommentarer påverkar ett barns hälsa; och särskilt belägg för att kommentarer om barnets vikt specifikt kan kopplas till missnöje med kroppen i vuxenlivet. Även om studierna i sig inte undersöker orsak och verkan, så föreslår de att kommentarer om barnets kroppsvikt kan leda till ett beteende med bantning i strävan efter viktminskning, vilket kan få motsatt effekt.

Så är det dags att misströsta? Nej, frukta inte: en förälder kan göra mycket för sitt barns hälsa och en normal vikt. Nya riktlinjer från amerikanska akademin för pediatrik har utformats i enlighet med forskningen:

För att motverka fetma och ätstörningar, ska föräldrar fokusera mindre på vikt och dieter, och istället arbeta för en ”vi-känsla” i familjen och träna för hälsa, inte viktnedgång.

Här är 6 saker alla föräldrar kan göra för sina barns och tonåringars hälsa, med utgångspunkt från riktlinjerna.

1. Uppmuntra aldrig till bantning eller kalorirestriktion

Bantning ökar risken för både fetma och ätstörningar. Man vet att en ätstörning ofta startar med bantning i syfte att gå ner i vikt, och att unga som minskar sitt kaloriintag riskerar att utveckla en ätstörning (18 gånger högre risk jämfört med unga som inte minskar sitt kaloriintag). Man vet också att unga som bantar har ett högre BMI som vuxna, och dessutom tenderar att ägna sig åt andra ohälsosamma beteenden (t ex alkohol, rökning, viktminskningspiller).

2. Kommentera inte ditt barns, eller din egen, vikt

Vad du säger spelar roll; unga som pratar om sin vikt med sina föräldrar hamnar ofta i bantning, hetsätning eller andra ohälsosamma metoder för viktminskning – men risken minskar om samtalet centreras kring hälsosamt ätande. Oavsett hur välmenande kommentarerna är visar forskning alltså att kommentarer som föräldrar gör om sin egen eller barnets vikt ökar barnets risker att bli överviktig och/eller utvecklar en ätstörning.

3. Reta aldrig barnet för sin vikt

Det kan verka självklart, men det händer faktiskt att barn och unga retas för sina kroppar inom familjen. En studie som publicerades i augusti 2016 visade att när familjemedlemmar retar ett barn för sin vikt ökar risken för hetsätning, vilket drabbar 1-4% av Sveriges befolkning. Resultaten visar hur viktigt det är att byta fokus från barnets vikt till att istället hjälpa föräldrar att hitta andra strategier för att kunna hjälpa sitt barn.

Låt hemmet vara en fristad från allt sådant, det finns tillräckligt med detta utanför hemmets fyra väggar.

4. Ät tillsammans

Familjemåltider har visats minska risken för fetma, förbättra innehållet på barnets tallrik, och kan dessutom vara ett bra tillfälle för föräldrarna att visa vad det är att äta hälsosamt. Familjer som äter tillsammans minst sju gånger i veckan äter mer frukt och grönt, jämfört med familjer som aldrig äter tillsammans – och barnen tar sedan med sig detta in i vuxenlivet, samt har mindre risk för hetsätning, bantning och självrensande beteenden.

5. Fokusera på balans – inte viktnedgång

Nyckeln till en hälsosam kroppsuppfattning är att uppmuntra unga till att äta och träna för hälsans skull – inte med fokus på utseende och vikt. Tonåringar som har positiva förebilder är oftare nöjda med sina kroppar och oroar sig mindre för sin vikt. Barn som är missnöjda med sina kroppar riskerar att utveckla ätstörningar, och att motionera mindre.

6. Skapa en hälsosam miljö i hemmet

Föräldrar kan skapa bra förutsättningar genom att köpa hem livsmedel som frukt, grönsaker, fiberrika livsmedel, baljväxter, och genom att dricka vatten till måltider istället för sockrade drycker eller lättdrycker. Minska tillfällena då utrymmesmat och snacks serveras, och när det gör det – sitt tillsammans istället för att barnet sitter på sitt eget rum och äter. Gör det till en familjegrej att vara hälsosam.


Barn möter en enorm press att se bra ut och vara smala från alla möjliga håll – det finns nya rapporter om att missnöje med kroppen kan starta så tidigt som vid tre års ålder. Även om forskning visar att det är hemmet som generellt bidrar till den viktigaste delen i vad ett barn tycker om sin kropp finns det ingen anledning att skuldbelägga föräldrar som gör sitt bästa. De flesta föräldrar till normalviktiga barn verkar dessutom inte göra sitt jobb bättre än de överviktiga, visar en ny studie. Föräldrarna till normalviktiga barn verkar istället snarare bara haft turen att ha barn med gener som gör det lättare att vara förälder för dem. Det finns alltså belägg för att viktfrågan handlar om mer än ”disciplin och eget ansvar”.

Vi måste alla ta ansvar för att skapa ett samhälle där hälsa står i fokus på ett sätt som inte fokuserar på kroppsvikt.

barns_halsa

Mer att läsa

3 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>