Komplicerat med ägg och hjärtsjukdom

Av Johanna Arogén

Ingen har väl undgått rapporterna om att äggula ska vara lika farligt som rökning? Dock finns en hel del problematik med studien som påstår detta, och för att alla ska ha möjlighet att höra vad kritiken säger, och inte bara massmedias twist på det hela, har jag helt enkelt översatt en artikel på engelska som berättar om detta.

Över 1200 personer deltog i studien. Man frågade dessa om deras äggkonsumtion, om de har rökt eller röker, och andra livsstilsfaktorer. Forskarna skapade ett mått som kallades ”ägguleår” – antal äggulor som konsumerats i genomsnitt per vecka gånger antal år man konsumerat ägg. Detta jämfördes med hur många paket cigaretter om dagen patienter rökt gånger antal år av rökning, vilket är ett vanligt mått när det handlar om rökning.

Deras slutsats:

“Våra fynd antyder att regelbunden konsumtion av äggula borde undvikas av personer som är i riskzonen för hjärtsjukdom. Den här hypotesen borde testas i en presumtiv studie med mer detaljerad information om kost och andra möjliga bakgrundsfaktorer såsom motion och midjemått.

“Vi tror att vår studie gör det absolut nödvändigt att omvärdera äggulans roll, och generellt kolesterol i kosten, som en riskfaktor för kransartad hjärtsjukdom.”

Författarna känner att kolesterolets roll behöver omvärderas för att befintliga bevis inte stöder att kolesterol har en viktig roll när det gäller hjärtsjukdom.

Svagheterna i denna studie inkluderar det faktum att den är bakåtblickande och baseras på enkätdata, vilket är en teknik som är ökänd för att vara inkorrekt. Vidare är det en observationsstudie, vilket gör att det finns många bakgrundsfaktorer som inte kontrolleras. Författarna tillkännager detta.

Kanske är det så att de personer så åt mer äggula också åt mer bacon, eller generellt hade en sämre diet, eller kanske inte rörde på sig lika mycket som andra som åt mindre äggula.

De data studien tillhandahåller är också problematiska. Här är en tabell från artikeln:

Tabellen visar en signifikant ökning av beläggningar i kärlen, de byggs av kolesterol på insidan av de stora artärerna som leder till hjärnan, vilket ökas på av ”ägguleåren”. Det finns dock viktiga bakgrundsfaktorer och motsägelser i dessa data.

”Total cholesterol” (summa kolesterol), triglycerider, HDL och LDL varierar inte avsevärt mellan ”ägguleåren”. Vad författarna har visat (vilket stämmer med tidigare studier) är att en hög konsumtion av ägg ökar inte summan av kolesterol eller ”dåligt kolesterol” (LDL) – inte heller sänker det ”bra kolesterol” (HDL).

Författarna förklarar inte kopplingen mellan äggkonsumtion och beläggningar i kärlen, vilket innebär att denna koppling är tillfällig eller falsk – så till vida inte fenomenet kan förklaras med andra bevis.

Bakgrunden för ägg, kolesterol och kärlsjukdom är invecklad. Nya studier pekar lite var stans. En studie, till exempel, visar att äggkonsumtion ökas HDL (bra kolesterol). En annan studie säger:

”Vi ska vara försiktiga med att utfärda kostrekommendationer om att man borde begränsa äggkonsumtionen och borde inte gälla alla individer. Vi behöver tillkännage att olika delar av befolkningen inte står i risk att utveckla hjärtsjukdom genom att äta kolesterol, utan istället faktiskt ha flertalet fördelaktiga effekter av att inkludera ägg i den regelbundna dieten.”

En annan studie fann ingen association mellan äggkonsumtion och kolesterol eller dödlighet hos män, men fann en ökning för kvinnor. Ytterligare en annan studie fann en ökad risk för kärlsjukdom med högt kolesterol- och fettintag hos den äldre befolkningen, speciellt diabetiker.

En studie från 2001 som handlade om fett och hjärtsjukdom sammanfattade:

”Det finns en liten men möjligen viktig sänkning av risken för hjärtsjukdom om man minskar eller förändrar intaget av fett – speciellt under lång tid.”

En studie från 2012:

”Fynden antyder en liten men möjligen viktig sänkning av risken för hjärtsjukdom vid en förändring, men inte vid en minskning, av fettintaget, under lång tid. Råd till dem som befinner sig i riskzonen för hjärtsjukdom och för att minska risken för olika befolkningsgrupper, borde fortsätta att inkludera en permanent minskning av mättat fett och delvis ersätta omättat fett. Den bästa typen av omättat fett är oklar.”

Detta är alltså väldigt komplicerat och de data som finns är oklara. Det verkar som att det finns en konsekvent signal i forskningen om att högt LDL (dåligt kolesterol) och triglycerider, och lågt HDL (bra kolesterol, är riskfaktorer för hjärtsjukdom – speciellt i kombination med andra riskfaktorer. Att förbättra fettinnehållet i blodet genom motion, kosthållning och medicin är fördelaktigt för hjärtat.

Är du i riskzonen bör du ha kontakt med läkare. Är du frisk handlar det helt enkelt om en balanserad kosthållning (inga extrema dieter), ordentligt med motion och undvika att röka. Vad gäller ägg är det fortfarande inte bevisat att det är farligt utan snarare tvärtom. Ät med måtta – precis som med allt annat.

Finner du något jag översatt fel eller missförstått, vänligen säg till genom en kommentar här nedan eller ett mail till johanna @ livskick.nu!

Den här översatta artikeln är skriven av Steven Novella och finns på Sciencebasedmedicine.org

Studien finns här: Sciencedirect.com

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>