Kost och psykisk hälsa

Vi ställer oss ofta frågan hur vi ska äta före och efter träning. En annan variant är att vi vill gå ner i vikt – och hur ska vi äta då? Vilken diet är det som gäller egentligen? Vi kopplar gärna maten till kroppen, men för att ändra perspektivet så kanske är det knoppen vi ska bry oss om?

Psykisk ohälsa och ätande

Psykisk ohälsa såsom ångest och depressioner påverkar också vårt intag av mat. Ibland dövar vi smärtan med mat. Eller så rasar vi i vikt för att aptiten inte är vad den brukar. Utskrivning av mediciner är inget nytt i trygghets-sverige och jag har då aldrig hört en läkare rekommendera förändringar i kosten på grund av psykisk ohälsa. Medicinerna i sig påverkar inte bara hjärnan, utan även kroppen. En del ger ökade hungerkänslor. Andra biverkningar gör att vi måste sluta med medicinen. Sedan är det många som fungerar, förstås.

Fisk och psykotiska symtom

Området kost och psykisk hälsa är stort – och viktigt! Visst kan vi påverka hur vi mår genom maten, det är jag övertygad om, trots att jag inte är läkare eller dietist. En artikel i facktidskriften BMC Psychiatry behandlade en svensk forskning kring hur intaget av olika fiskarter, PUFA (fleromättade fettsyror) och D-vitamin påverkar förekomsten av psykotiska symtom i en populationsbaserad studie bland svenska kvinnor.

Resultatet av forskningen var spännande eftersom risken för höga symptom (symptomen delades upp i låg, mellan och hög frekvens) var 53% lägre bland kvinnor som åt fisk 3-4 gånger i veckan i jämförelse med kvinnor som aldrig åt fisk. Givetvis finns det andra faktorer som påverkar, såsom miljö och genetik. För att kunna se om det är ett orsakssamband behövs mer forskning enligt forskaren Maria Hedelin på Karolinska Institutet (till UNT, TT). Hypotesen styrker att det kan vara brist på D-vitamin och vissa fettsyror i fisk som bidrar till uppkomsten psykotiska besvär.

Maten påverkar oss. Och den fysiska aktiviteten också – inte att förglömma hur en motionsstund kan avlägsna stress och spänningar. Fundera på hur du lever, kanske finns det något att förändra? Själv vet jag att regelbundenhet i maten påverkar sinnet. Och numera tänker jag inte bara på kroppen – utan även på knoppen!

Källor:

  • BMC Psychiatry, Hedelin et al, Open Access article (2010), Dietary intake of fish, omega-3, omega-6 polyunsaturated fatty acids and vitamin D and the prevalence of psychotic-like symptoms in a cohort of 33 000 women from the general population.
  • UNT, 20100714

Bild: stock.xchng

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>