Köttets vara eller icke vara

Den 20 maj 2009 medverkade jag i en debatt om kött på Interfood mässan i Göteborg. Min motdebattör var köttförespråkaren Lars Wilsson. Tidningen Camino som står för en hållbar ekologisk livsstil ledde debatten. Tanken med debatten var att belysa ytterligheterna när det gäller köttkonsumtion.

Lars förespråkade en helt annan kosthållning än vad livsmedelsverket rekommenderar. Han ansåg att dagens kostråd är vilseledande och att man istället för att äta mer långsamma kolhydrater med fibrer och antioxidanter bör öka konsumtionen av rött kött och animaliskt fett, en så kallad LCHF (Low carb high fat) diet. En sådan kost håller blodsockernivån på en låg och jämn nivå och ska vara speciellt bra för diabetiker och andra patienter som inte tål blodsockersvängningar.

Han lovprisade också animaliskt fett som innehåller både mättat fett och en liten andel omega -3 fett (EPA och DHA fettsyror). Ett högt fettintag främjar fettförbränningen och EPA och DHA fett behövs speciellt för hjärnans utveckling. EPA och DHA fettsyror finns framför allt i fet fisk men han menade på att den lilla mängd som finns naturligt i rött kött (ca 3%) är tillräcklig för att tillgodose behovet. Han menade att man i princip kan leva ett hälsosamt liv om man enbart äter kött och animaliskt fett.

Vegetabiliska oljor och margariner kallade han kemiska produkter som är direkt ohälsosamma eftersom de innehåller en hög andel omega-6 fett i förhållande till omega-3 fett. För mycket omega-6 fett i kroppen ökar bildning av inflammatoriska prostaglandiner. Han påpekade också att människan alltid har ätit kött och att matsmältningen är konstruerad för att bryta ner kött.

När det gäller fettkonsumtionen håller jag med om att vi utan att ha dåligt samvete kan öka fettintaget eftersom det i sin tur kan göra fettförbränningen mer effektiv vilket också kan hjälpa till att hålla en jämn blodsockernivå. Däremot är jag inte övertygad om att huvudsakligen mättat animaliskt fett är rätt väg att gå. Mättat fett kanske inte är så farligt som läkarna larmade om för 10 år sedan, men som med allt annat mår man bäst om man äter varierat. Och kroppen är fenomenal på att balansera upptaget av näringsämnen så att vi ska må så bra som möjligt.

En superbra vegetabilisk källa till mättat fett är kokosfett, det innehåller en högre andel mättat fett än animaliskt fett och är därför stabilare (oxiderar inte) än animaliskt fett vid upphettning. Margariner är verkligen en skräpprodukt som är totalt onödiga, där är jag enig med Lars. Men tyvärr är de väldigt tillgängliga och enkla och goda att använda. När det gäller kallpressade ekologiska vegetabiliska oljor tycker jag inte att dom kan kallas för en kemisk produkt.

Det finns många oljor så som perilla, hampa och linfröolja som har en högre andel omega-3 fett än omega-6 och som således främjar en produktion av EPA och DHA i kroppen. Omvandlingen till EPA och DHA i kroppen är förvisso inte så effektiv (ca 10-20%), men den räcker i regel för friska individer. Däremot är det viktigt att ta tillskott av EPA och DHA när man är gravid och ammar och även små barn kan ha nytta av tillskott.

Ett vegetabiliskt EPA och DHA tillskott är algolja. Alger tillverkar naturligt EPA och DHA fettsyror och fisk äter mycket alger och kan därmed lagra fettsyrorna. Alger är således ursprungskällan för EPA och DHA. Där var vi inte helt eniga, då Lars menade att veganer förlitar sig på att den kemiska pillerindustrin ska förse dem med EPA och DHA istället för att äta en naturprodukt som kött eller fisk.

Att fermentera och utvinna algolja tycker inte jag är onaturligt. När det gäller inflammation i kroppen vet man att för mycket prostaglandiner som bildats från omega-6 fettsyror kan främja inflammation, men å andra sidan finns det en hel uppsjö av antiinflammatoriska ämnen (COX1 och COX 2 hämmare) i frukt och grönsaker. Många av dessa ämnen gynnar bildningen av EPA och DHA framför arakidonsyra och inflammatoriska prostaglandiner. Om människans matsmältning är optimerad för en köttbaserad eller vegetabilisk kost kan man diskutera länge.

Vi har i urminnes tider ätit kött, men troligen har mängden kött aldrig varit så stor som i dagens välfärdssamhälle. Troligen är matsmältningssystem anpassat för en blandkost. Även stenåldersmänniskan åt nötter, frön och växter som vi i dag kallar för medicinalväxter. Förr var man tvungen att äta kött för att överleva, idag kan vi göra ett aktivt val om man vill äta enbart vegetariskt. Dessutom tror jag inte på en kost med mestadels kött eftersom det gör att matsmältningen blir väldigt långsam och risken för förstoppning ökar markant. Många av våra vällevnadssjukdomar börjar med en dålig tarmfunktion.

Vitamin- och antioxidantbrist tyckte han inte var något problem eftersom det behovet kan tillgodoses om man äter alla djurets delar, dvs alla inälvor där det kan finnas rester av växter som bl a innehåller vitamin C. När jag tog upp ämnet antioxidanter och fytokemikalier rynkade han på näsan och sa att det behöver man inte om man äter en bra balanserad köttkost. Antioxidanter behöver man endast om man äter mycket fleromättade fetter som kan oxidera. Fytokemikalier visste han inte vad det var och när jag förklarade begreppet hajjade han till och förklarade bestämt att fytoöstrogener i soja ska man akta sig för dom kan ge för tidig könsmognad och försämrad fertilitet.

Själv tycker jag att antioxidanter och fytokemikalier är nyttoämnen. De flesta forskare är ense om att antioxidanter behövs för att bromsa åldrandet och en hög andel antioxidanter och fytokemikalier kan motverka uppkomsten av cancer. Om fytoöstrogener är skadligt eller ej är en lång historia. Personligen tror jag inte att de låga halterna som vi får i oss genom sojakonsumtion är skadligt.

Han förespråkade också att dagens köttproduktion bör ändras till ekologisk naturköttproduktion, dvs där djuren går på grönbete istället för att få kraftfoder framställt av majs eller soja och att köttet används lokalt (inga transporter). Han menade att en sådan köttproduktion inte belastar miljön över huvudet taget. Vidare diskuterade vi växthusgaser som produceras vid dagens köttproduktion, varav en stor del är metan som produceras i idisslarnas matsmältning. Han menade att metanproduktionen från rapande och pruttande kor var totalt oväsentlig för växthuseffekten och att en större mängd metan produceras av växter. Ett mycket intressant sidospår som jag tyvärr inte har någon referens på.

Idag kommer ca 18% av de totala växthusgasutsläppen från djurindustrin och köttkonsumtionen har femdubblats i världen sedan 50-talet. Situationen är ohållbar. Dagens djurhållning där djuren föds upp på kraftfoder och antibiotika kan inte fortgå, det leder till stora utsläpp av koldioxid, metan och dikvävoxid bland annat för att djuren får för mycket protein i fodret. Idag krävs det 10-20 ggr mer energi att producera kött än vegetabilier. I många länder leder odling av foderväxter (spannmål) till skövling av regnskog och i förlängningen erosion. Om hela jordens befolkning skulle ändra djurhållningen till att producera ekologiskt naturkött skulle kanske situationen förbättras något. Men även om användning av kraftfoder, kemikalier till fodertillverkning och antibiotikaanvändning skulle minska går det inte att komma ifrån att det är en energiförlust att producera kött jämfört med vegetabilier. Det krävs även mer vatten vid produktion av kött.

Vi diskuterade också ytligt vitamin B12 som inte finns i några stora mängder i en vegankost. Lars menade att en sådan faktor behöver man inte oroa sig för om man äter kött, då låter man naturen producera alla näringsämnen istället för att lita på kemikalieindustrin. Just vitamin B12 är ett speciellt vitamin då det endast produceras av bakterier. Djur kan tillgodose sitt behov från den egna tarmen och från bakteriekontaminerade växter. Veganer måste i detta fall lita på att industrin kan tillverka vitamin B12 eftersom växter inte innehåller något av vitaminet och alger innehåller inget aktivt vitamin B12.

Lars och jag hade i grunden väldigt olika syn på kött, men jag tyckte ändå att vi hade några punkter där vi var ense. Lars budskap var att vi bör äta mer rött kött och animaliskt fett för att optimera hälsan och minimera miljöpåverkan. Vi bör utnyttja naturens matfabriker som innehåller allt vi behöver, varför krångla till det och bli beroende av den kemiska industrin? Mitt budskap var att vi bör äta mer fett och mindre kött, det räcker med att äta vegetariskt 1-2 gånger i veckan för att miljöeffekten ska bli märkbar. Vidare bör man välja oraffinerade ekologiska produkter. Väljer du att äta en vegankost, ta tillskott av vitamin B12 och alg EPA och DHA. Vill du äta kött så kan du använda det mer som en krydda istället för basföda. Tyvärr blev debatten lite skev, eftersom Lars hela tiden stod och ryckte i mikrofonen när jag pratade och när det väl var hans tur släppte han inte den frivilligt.

Pernilla Berg, Veganlife.se

Bild: stock.xchng

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>