Kroppsuppfattning en nyckel till fetmabehandling

Dålig kroppsuppfattning hos unga ökar risken för fetma avsevärt – oavsett om personen har en depression eller inte. Det visar en amerikansk studie som publicerades hösten 2015.

kroppsuppfattning

Forskarna har i en tidigare studie visat att personer som är deprimerade har dubbelt så stor risk för fetma sex år senare, vilket kan betyda att depression kan orsaka fetma. I den nya studien inkluderade man kroppsuppfattning som en faktor för fetma, och då försvann koppling mellan allvarlig depression och fetma – vilket enligt författarna innebär att kroppsuppfattning är den avgörande faktorn.

I studien deltog pojkar och flickor mellan 11 och 17 år. Dessa fick beskriva sig själva som magra, ganska magra, normalviktiga, ganska överviktiga eller överviktiga. Man mätte även deras längd och vikt, och tog reda på om de haft någon depression under det senaste året.

De som uppfattade sig själva som överviktiga, oavsett hur mycket de faktiskt vägde, hade en dubbelt så stor risk att bli feta ett år efter att de deltagit i studien. Unga tjejer i den här gruppen hade en tre gånger så stor risk att bli feta efter ett år.

Enligt författarna indikerar tidigare forskning att en dålig kroppsuppfattning kopplas ihop med en högre grad ångest och oro, ätstörda beteenden, överätning och färre beteenden som främjar hälsan (t ex fysisk aktivitet och konsumtion av frukt och grönsaker).

—Kliniskt sett kan det få positiva effekter att hjälpa personer som lider av fetma och depression med deras kroppsuppfattning, säger Robert Roberts, en av författarna.

Studien: Robert E. Roberts, Hao T. Duong. Does major depression affect risk for adolescent obesity? Journal of Affective Disorders, 2015; 186: 162 DOI:10.1016/j.jad.2015.06.030

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>