Kvinnlig och manlig stress – skillnader i orsak och verkan

I dagens Sverige är det inte ovanligt att höra talas om människor som är sjukskrivna på grund av stress, eller som det ofta kallas: utbrändhet. Majoriteten som drabbas är kvinnor, och här är det unga kvinnor i åldern 16 – 29 år som drabbas hårdast.

stress

Hur kommer det sig? Och vad är det som gör kvinnor mer stressade än män? Kan det vara så att kvinnor stressas av andra faktorer än män? Kan det vara för att kvinnor och män i mångt och mycket fortfarande arbetar i olika yrkeskategorier? Eller kan det bero på att många kvinnor dubbelarbetar eftersom de tar det största ansvaret för hemmet (särskilt om det är barn med i bilden)?

Det verkar som om svaret kan vara ”ja” på alla ovanstående frågor.


Vad är stress?

När en person känner att denne inte kan hantera de krav (interna eller externa) som ställs. Vad en person kan hantera, och varför, varierar från person till person – stress och upplevelsen av stress är mycket individuell. 

Skillnader på stressfaktorer för kvinnor och män

Löneskillnader
En ny svensk studie gjord av Stressforskningsinstitutet visar att Landstinget toppar listan med mest stressad personal, där de flesta som jobbar är kvinnor. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män för samma arbete, men jobbar också oftare i lägre betalda yrken – ofta med stort ansvar för andra människor.

Ojämlikhet
En annan faktor som spelar in är ojämlikhet på jobbet och i hemmet. Jämlikheten på arbetsmarknaden har gått framåt, även om det fortfarande går sakta. Jämlikheten på hemmaplan ligger efter och verkar fortfarande generellt vara kvinnornas domän. Vissa menar att kvinnans plats i samhället och på arbetsplatsen inte är lika definierad som mannens, och att detta kan leda till att kvinnorna upplever interna konflikter.

Inre krav
Kvinnor tampas också med uppfattningen om att de måste göra bättre ifrån sig på jobbet, göra mer, och uppnå mer, än de manliga kollegorna för att nå samma nivå, samtidigt som kvinnorna tjänar mindre för samma arbete. Stressen ökar också eftersom en kvinna bedöms efter manliga kriterier samtidigt som hon knappast blir hyllad när hon lyckas nå dessa, eftersom de inte är kvinnliga egenskaper och därmed inte attraktiva för en kvinna. Män är stressade över det som händer just nu, inte framtiden och inte det förflutna. Kvinnor blir stressade för vad som borde ha gjorts och vad som måste göras sen. Det verkar som att kvinnor reflekterar och oroar sig mer än män.

Konstant stress
Stressen kvinnor upplever verkar också vara konstant. Män går till jobbet, är stressade på grund av jobbet, kommer hem, slappnar av och stressen rinner av dem. Kvinnor å andra sidan är stressade hela tiden, och stressnivåerna är högre när de kommer hem än när de är på jobbet (vissa studier pekar på att kvinnor är mer avslappnade på jobbet än de är hemma), då de kommer hem och ska ta det största ansvaret för hushållet.

Orsaker
En annan skillnad är orsaker till stress. Kvinnor är ofta stressade på grund av relationer, familj- och hälsobekymmer, en konstant tidspress, ett behov och press av att vara perfekt i allt, samt en känsla av maktlöshet. Mäns stress centreras runt arbete, finanser och relationer med vänner och kärlekspartners. Studier visar också att många kvinnor tampas med stress orsakad av diskriminering, våld, våldtäkter och sexuella trakasserier, något som de flesta män aldrig behöver uppleva.

Mycket av den kvinnliga stressen har sitt ursprung i uppväxttiden, kvinnors position i samhället och de förväntningar som finns på tjejer och kvinnor. Under uppväxttiden lär sig en flicka att hon ska:

  • Vara bra på allt hon gör
  • Vara söt
  • Alltid prestera bra

Det är i dessa kvalitéer tjejers och kvinnors värde ligger. Killar växer upp och kan vara som de är för att de lär sig att de är bra precis som de är.

Utmattning som överlevnadsstrategi

Vissa stressforskare menar att det kan vara en överlevnadsstrategi för kvinnor att bli sjuk av stress. Tiden som sjuk ger kvinnorna en chans för en ’time out’, både från jobb- och hemarbete. ”Kvinnor lider, män dör” – denna kommentar kan hjälpa oss att förstå hur kvinnor möjligtvis tjänar på att de mycket mer villigt och öppet medger att de är stressade och utbrända. Män, som ska vara stora och starka, enligt ett fortfarande rådande machoideal, håller inne med det och pratar inte öppet om det, eftersom svaghet uppfattas som skamligt för män. Detta leder till att stressen inte får ett utlopp och att konsekvensen efter år av nedtryckt stress kan leda till allvarliga fysiska sjukdomar.

Viktigt att förstå orsak och verkan

Det är viktigt att veta och förstå dessa skillnader mellan män och kvinnor, men också ha i åtanke att det finns individuella skillnader, för att förstå orsakerna till stress och stressreaktioner (som också skiljer sig markant mellan individer). Detta för att effektivt kunna förebygga utbrändhet och utveckla effektiva stresshanteringsprogram. Första steget till att göra något åt stressen, och framförallt för att förebygga den, är att förstå sig själv och de mekanismer, både interna och externa, som sätter igång en stressreaktion. Nästa steg är att göra någonting åt det, innan utbrändheten är ett faktum.

Källor:

  • Matud, M. (2004). Gender differences in stress and coping styles. Personality And Individual Differences, 37(7), 1401-1415. doi:10.1016/j.paid.2004.01.010
  • Nyberg, A. Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa. En föreläsning på Stressforskningsdagen 2015
  • Perski, A. & Rose., J. (2009) Duktighetsfällan. Stockholm, Prisma Bokförlag
  • Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Natur & Kultur Akademisk

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>