Kvinnliga chefer dubbelt så stressade som sina manliga kollegor

Kvinnliga chefer är dubbelt så stressade som män i samma position. Fyra gånger fler kvinnor än män uppger att de är stressade varje dag. Det visar en ny undersökning bland chefer i Stockholm med akademisk bakgrund.

stressad

Cheferna fick frågan hur ofta de känner sig stressade, med resultatet:

 • 44 % är stressade ibland (dubbelt så många män än kvinnor)
 • 29 % är stressade flera gånger per vecka (dubbelt så många kvinnor än män)
 • 16 % är stressade varje dag (fyra gånger fler kvinnor än män)
 • 11 % är aldrig stressade

Pernilla Alexandersson är verksamhetschef på konsultföretaget Add Gender som erbjuder affärsinriktad jämställdhet påpekar att man inte ska dra förhastade slutsatser kring att kvinnliga chefer har ett högre stresspåslag än män.

– Kvinnliga chefers stress måste förstås inte bottna i hemförhållande bara för att statistik visar att kvinnor överlag tar ett större ansvar för hemarbetet. Cheferna i undersökningen har ju svarat att den största anledningen till stress är otillräckligt stöd i arbetet och otydliga mål. Detta slår i viss utsträckning annorlunda på kvinnor jämfört med män, överlag. Det beror på de budskap man får som man respektive kvinna gällande hur man ska vara som person, hur man ska bete sig och hur man ska prioritera och agera som chef, säger Pernilla Alexandersson.

Stressfaktorer

 • Man saknar ett bra stöd från sin egen chef
 • Otydliga mål eller förväntningar
 • En hög arbetsbelastning
 • Underbemanning
 • Konflikter
 • Att vara tillgänglig nästan dygnet runt
 • Höga förväntningar i kombination med att inte kunna kontrollera sitt eget arbete
 • Svåra samtal med medarbetare
 • Tidskrävande tidsrapportering utan tydligt syfte
 • Att inte hinna med att leda andra

De flesta cheferna ägnar halva eller mer än halva tiden åt egna arbetsuppgifter istället för att leda medarbetarna. Bara 25 % ägnar mer tid åt att leda andra. Undersökningen visar att ju fler egna arbetsuppgifter vid sidan om ledarskapet desto mer ökar stressen. Drygt  61 % säger att de inte har tillräckligt med tid att ägna sig åt själva ledarrollen eller att tiden för hur mycket tid de har varierar.

Hur stort personalansvar man har verkar däremot inte ha någon betydelse för stressnivån. Personer med ansvar för över 50 medarbetare är inte mer stressade än de som ansvarar för endast fem medarbetare.

Varför vill cheferna vara chefer?

 • För att kunna utveckla organisationen och medarbetarna
 • Har ett intresse för människor
 • Tycker om att coacha andra
 • Vill motivera sina medarbetare
 • Vill kunna göra skillnad
 • Vill arbeta strategiskt

Källa: Utbildning.se

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>