Kvinnligt nätverkande – att skapa möjligheter i en utvecklande gemenskap

Stöd, samtal, skratt och gemenskap är ofta en viktig nyckel till framgång, och ett lyssnande öra eller en hjälpande hand kan leda till oanade höjder. Män har vetat om – och formaliserat  – detta länge. Nu är det dags för kvinnor att göra detsamma, eftersom behovet av stöttning och förståelse är minst lika stort hos oss. Glädjande nog satsas det på kvinnligt nätverkande både på lokal och global nivå – här får du veta mer om hur, var och varför.

kvinnor

Nätverkande, på ett eller annat sätt, under eller efter arbetstid, är ingenting nytt. Gubbarna har gjort det i åratal, ofta på privata klubbar med cigarrer och whisky som självklara tillbehör – arenor där kvinnor inte har varit välkomna. Nya kontakter har knutits, affärer har gjorts, och skratt och gemenskap har varit både en förutsättning och en extra bonus för de deltagande männen. Det är hög tid att vi kvinnor gör detsamma – just för att det fungerar på så många olika nivåer.

Varför nätverka med andra kvinnor?

Trygghet, stöd och gemensamma nämnare:
Ett nätverk med bara kvinnor erbjuder en trygg plattform med personer, som kan vara helt annorlunda än en själv, men samtidigt ha många gemensamma nämnare. Att vara del av ett kvinnligt nätverk betyder att både utgöra ett stöd för andra och ta emot dessas stöd. Båda rollerna stärker och utvecklar de deltagande.

Ingen människa en ö:
Ensam är stark är ett koncept som (förhoppningsvis) håller på att dö ut. Att fråga om hjälp är inte en svaghet, utan en styrka som den som vill utvecklas kan ta tillvara på. Vi behöver varandra, det har vi alltid gjort, och en person kan inte vara expert på allt, särskilt inte i dagens informationssamhälle. Denna attityd kan gagna den som vill fokusera på sina styrkor och be om hjälp i de ämnen det inte finns intresse för eller kunskap om.

Nya möjligheter:
Förutom stöd och råd så innebär ett nätverk nya kontakter – som kan leda till nya kunder, nya möjligheter, nya infallsvinklar och naturligtvis ny lärdom. Utbytet mellan medlemmarna gagnar därmed alla som deltar.

Drömmar kan bli verklighet:
Om förtroendet är stort i nätverket så kan det även betyda en chans att öppna sig, våga berätta om sina drömmar – utan rädslan att bli dömd. Att bli peppad och våga ta steget mot drömmen, att prova vingarna, kan också betyda att drömmen blir verklighet mycket snabbare.

Naturligtvis är det också positivt när kvinnor och män nätverkar tillsammans. Kanske är det optimala att nätverka å ena sidan med män och kvinnor och å andra sidan med bara kvinnor? Varför inte ta till vara på det bästa av två världar?

Några globala och lokala kvinnliga nätverk som finns idag:

  • Lean In – ett internationellt nätverk som också tar en skepnad på lokal nivå. Bakom nätverket ligger bland annat Sheryl Sandberg som är COO på Facebook och som har skrivit boken Lean In och även pratat på TED om varför det finns så få kvinnliga högt uppsatta chefer.
  • Linked In – nätverkande på nätet. Här finns flera kvinnogrupper för information, nätverkande och stöd. (T.ex. Grant Thornton kvinnligt nätverk och Q80 – nätverket för kvinnor.)
  • Meet up – på Meet Up kan du hitta många roliga, intressanta grupper att gå med i, eller starta en själv! Det kan handla om det mer affärsmässiga eller helt enkelt en chans att träffa nya människor, som kanske blir goda vänner. Det finns några kvinnliga grupper att välja mellan.
  • Qoola kvinnor – svenskt nätverk som haft stor genomslagskraft. Finns på många håll i Sverige.

Tips till dig som vill nätverka

Nätverken som nämnts ovan är i de flesta fall stora nätverk och det kanske inte alltid är den rätta vägen för alla. Det är fullt möjligt att själv starta ett nätverk och bjuda in kvinnor som verkar inspirerande, och där ett nätverkssamarbete verkar gynnande. Ett mindre nätverk kan betyda en ökad öppenhet om både det professionella och det privata livet och nya vänskapsband kan knytas. Och fler goda vänner det kan väl aldrig vara fel!

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>