Kvinnor blir lättare stressade av dåliga nyheter i media

En ny studie har funnit att läsa om dåliga nyheter i media ökar kvinnors känslighet för stressiga situationer, men har inte samma effekt på män. Kvinnor har också ett klarare minne av vad de läst.

– Det är svårt att undvika nyheterna med tanke på den mängd som finns. Och  tänk om alla dessa nyheter är skadliga för vår hälsa? Det verkar verkligen som att det är så, säger Marie-France Marin, huvudförfattare i studien.

När hjärnan nås av en hotfull situation börjar kroppen producera ett stresshormon som heter kortisol. Kortisolet går in i hjärnan och kan förändra minnet av stressande eller negativa händelser. Med detta i åtanke ville forskarna se om nyheter med negativ innebörd kunde provocera fram en stressreaktion hos läsaren.

Man fann att även om nyheterna i sig inte ökade stressnivåerna, så blev kvinnornas psykologiska gensvar till stressande situationer påverkade. Efter att ha läst om dåliga nyheter och sedan upplevt stress hade kvinnorna högre kortisolnivåer, jämfört med om de hade läst om neutrala händelser och sedan utsatts för stress. Kvinnorna kunde också komma ihåg fler detaljer från de negativa nyheterna, vilket inte kunde ses hos männen.

Forskarna tror att kvinnorna har en större förmåga till empati, vilket skulle förklara varför de blir mer mottagliga för indirekta hot.

Vad tror du? Klarar du (man eller kvinna) av att läsa om alla slags nyheter eller undviker du dem?

Källa: Marin M-F, et al. There is no news like bad news: Women are more remembering and stress reactive after reading real negative news than men. PLOS One, October 10, 2012 DOI: 10.1371/journal.pone.0047189

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>