Läckage av gifter i plastleksaker

Plaster innehåller farliga kemikalier som kan läcka ut i vår miljö. Störst läckage utgör av mjuka eller halvmjuka plaster som är gjorda av PVC, epoxi- och polyuretanplast. Göteborgs Universitet publicerade en studie den 9 maj 2011 baserad på läckage av plastprodukter. Studien visade att en tredjedel av testprodukterna  läckte giftiga ämnen, däribland 5 av 13 produkter avsedda för barn som exempelvis flytkuddar och badleksaker.

badleksak

 

Studien utfördes på 83 plastprodukter och syntetiska textiler, som fick ligga i destillerat vatten 1-3 dygn. Sedan testades giftigheten av lakvatten med vattenloppor. Lakvattnet var akut giftigt för vattenlopporna.

Plast finns i flertal olika kemiska sammansättningar och har en bred användning. Den globala årsproduktionen har fördubblats de senaste 15 åren – till 245 miljoner ton år 2008.

I vårt samhälle använder vi mycket plast – i både förpackningar men även i leksaker. Plastprodukterna kan innehålla farliga restkemikalier och tillsatskemikalier som kan läcka ut i vår miljö eftersom de inte är bundna till plasten.

Av Sofie Liljefamn, kemiingenjör

Källor:

Göteborgs Universitet (2011-05-09)
Svenska Dagbladet (2011-05-09)

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>