Lagom är bäst när det gäller fysisk aktivitet och hjärtsjukdom

Friska personer med övervikt eller fetma kan undvika hjärtsjukdom med hjälp av fysisk aktivitet. Men för mycket högintensiv träning ökar risken att drabbas istället. Tre studier visar att måttlig fysisk aktivitet är det bästa för hjärtat – inte för lite och inte för mycket.

träning

En amerikansk studie följde 866 kvinnor mellan 42 och 52 år, under sju år. Alla hade övervikt eller fetma men var metaboliskt friska (de hade bra värden för blodtryck, blodfetter och blodsocker och hade således låg risk att utveckla hjärtsjukdom). Under de sju år som studien gjordes gick 43 % av kvinnorna från att ha max en riskfaktor för hjärtsjukdom, till att ha flera riskfaktorer. Det vill säga, de utvecklade symtom som högt blodtryck, låga nivåer av det ”goda” kolesterolet HDL, förhöjda blodfetter och fasteglukos (blodsocker), samt förhöjda nivåer av C-reaktivt protein (som indikerar inflammation).

Måttlig fysisk aktivitet skyddar mot riskfaktorer

Den enda livsstilsfaktorn som verkade skydda kvinnor med övervikt eller fetma från ökad risk för hjärtsjukdom var fysisk aktivitet med låg till måttlig intensitet. De kvinnor som ägnade sig åt fysisk aktivitet under tiden studien pågick hade en 16 % lägre risk att drabbas av hjärtsjukdom jämfört med de kvinnor som inte var fysiskt aktiva. Man kunde också identifiera några saker som kunde utlösa en högre risk:

  • De som hade högre blodsocker eller som tog medicin mot diabetes vid starten av studien hade tre gånger högre risk att drabbas av hjärtsjukdom.
  • De som hade högt blodtryck vid starten av studien hade också tre gånger högre risk.
  • De som gick upp i vikt under studien hade 16 % högre risk.

Det var alltså 43 % av deltagarna som under tiden utvecklade en högre risk att drabbas av hjärtsjukdom – och det var de som var fysiskt aktiva som höll sig friska. Däremot kan för mycket högintensiv träning vara skadligt för hjärtat.

Mest aktiva hade högre risk

I en tysk studie följde man över 1 000 personer i 60-årsåldern som hade hjärtsjukdom och deltog i ett träningsprogram för att förhindra ytterligare hjärtproblem. Man såg att de som var minst fysiskt aktiva hade en ökad risk för hjärtproblem och för tidig död. Men den mest aktiva gruppen, de som utförde daglig intensiv aktivitet, också hade en ökad risk att dö av hjärtproblem – jämfört med de personer som var aktiva två till fyra gånger i veckan.

En svensk studie följde fler än 44 000 män mellan 45 och 79 år och fann att de mest aktiva männen – de som genomförde intensiv aktivitet mer än fem timmar i veckan – hade 19 % högre risk att utveckla oregelbunden hjärtrytm vid 60 års ålder, jämfört med män som tränade mindre än en timme i veckan. Män som tränade mer än fem timmar i veckan när de var yngre, men mindre än en timme i veckan vid 60 års ålder, ökade förekomsten av oregelbunden hjärtrytm till 49 %. Äldre motionärer hade dock en lägre risk att utveckla oregelbunden hjärtrytm än de som inte tränade alls.

Maximala positiva effekter för hjärtat får man om man tränar i måttlig dos. Effekterna förloras vid för mycket och för högintensiv träning. Lite är bättre än inget, men det finns ingen anledning att överdriva. Ytterligare en anledning till att inte blanda ihop motion med elitidrott.

Källor:

Eurekalert.org

Albert Einstein College of Medicine

Foto: Dr. Abdullah Naser

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>