Långvarig stress minskar kroppens ”hälsohormon”

Långvarig psykologisk stress försämrar kroppens förmåga att producera det läkande och konstaterat hälsofrämjande hormonet DHEA-s. Det visar en ny svensk studie, som ytterligare bekräftar orsaken mellan stress och ohälsa.

stress, långvarig, hormon, stressad, ohälsa, DHEA-s, dehydroepiandrosteron-sulfat, studie, Göteborgs universitet

Det är sedan tidigare känt att hormonet dehydroepiandrosteron-sulfat, eller DHEA-s, har skyddande och läkande funktioner i kroppen, till exempel när skadade celler repareras. Låga nivåer av DHEA-s har också konstaterats leda till ökad risk för ohälsa. Långvarig psykologisk stress påverkar kroppens nivåer av DHEA-s.

Resultaten i två olika studier visar att stressade personer i genomsnitt har 50 % lägre produktion av DHEA-s under akut stress, och i genomsnitt 24 % lägre grundläggande DHEA-s-nivåer jämfört med de som inte upplever sig stressade.

– Med tanke på de skyddande funktioner som DHEA-s har, och det faktum att låga nivåer av hormonet förknippas med dålig hälsa, tyder fynden på att minskad förmåga att producera DHEA-s skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress och ohälsa och påskyndat åldrande, säger Anna-Karin Lennartsson, doktorand.

Källa: Pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Bild: www.freedigitalphotos.net

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>