Låt läkaren diagnostisera din laktosintolerans

Många av oss är mycket väl medvetna om vad laktosintolerans är. Det är det fysiska tillstånd som sker när kroppen har brist på enzymet laktas. Detta enzym bryter ner mjölksockret laktos vilket leder till symtom som bland andra gasproblem och en spänd och uppsvälld mage.

Intolerans mot laktos blir allt vanligare, men man kan fråga sig varför blir den vanligare. Är det för att vi producerar mindre laktas nu än vad vi gjorde förr – eller är det för att man får fel diagnos? Det kan ha blivit vanligare då den har uppmärksammats mer och det gör att fler kommer till insikt att det kanske är just laktosen som sätter deras mage ur balans och i samband med det kontaktar sjukvården. Det leder till att mörkertalet inte blir lika stort längre.

Men vad händer då med dessa individer som läser om laktosintolerans, tycks lida av dessa typiska symtom som gaser och uppsvälld mage och som diagnostiserar sig själva? Dessa personer lider kanske av en intolerans, men det kan även vara något annat. Kanske är det stress eller oregelbundna måltider som utlöser problemen. I vissa fall kan det även vara andra former av intolerans, exempelvis glutenintolerans. Inga av dessa tillstånd blir bättre av att undvika laktosinnehållande produkter.

Produktionen av laktas kan bli lägre om kosten är laktosfri under en längre period. Kroppen tolkar nämligen det som att tillverkningen av laktas inte är nödvändig längre och nedreglerar produktionen. Blir laktasproduktionen mindre kan problemen uppstå då dessa laktosprodukter blir en del av kosten igen.

För att undvika dessa eventuella följder så ska man alltså inte som enskild individ diagnostisera sig själv som laktosintolerant. Kontakta istället din läkare; med hjälp av ett enkelt blodprov kan du snabbt få svar på om det är laktasbrist. Först kan du börja med en laktosfri kost. Om inte det är laktosintolerans du lider av bör du kanske se över hur mycket negativ stress som återkommer i din vardag, hur dina måltidsvanor ser ut, hur du sover, och så vidare.

Men kom ihåg – du kan fortfarande vara lite överkänslig mot laktos även om kroppen producerar laktas. Laktasproduktionen kan nämligen minska med åldern och då kan det hjälpa att äta produkter som räknas som låglaktos istället för helt laktosfria – mest för att underhålla den lilla produktion av laktas som fortfarande existerar.

Bild: SXC

Mer att läsa

3 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>