Magbakterier i kampen mot anorexia

Att våra magbakteriers sammansättning påverkar hur vi mår, såväl fysiskt som psykiskt, har varit känt en tid. Nu har forskare också kunnat visa på ett tydligt sammanhang mellan tarmens mikrobiota och måendet vid ätstörningen anorexia nervosa.

bakterier

I en amerikansk studie kunde forskare visa att patienter med diagnosen anorexia nervosa, en svår ätstörning med den högsta dödligheten av alla psykiska sjukdomar, har en förändrad sammansättning av bakterier i sin tarm, jämfört med friska individer. Forskningen initierades då man tidigare har kunnat visa att bakteriesammansättningen styr viktkontroll på olika sätt, och då man ville se om anorexi-patienter, som lider av en dysfunktionell viktregulering, har en annorlunda flora. Vilket de alltså verkar ha.

I denna studie gick det dock inte att bevisa att mikrobiotan orsakar anorexia, däremot tror man att förändringen i sammansättning har ett samband med det dåliga måendet som ofta försvårar tillfrisknande för ätstörningsdrabbade: symtom som svår ångest, depression och oro försvåras troligen av en störd bakterieflora. Med andra ord: när en person drabbas av anorexia och svälter sig själv, förändras förmodligen miljön i personens tarm, vilket skapar många av de psykologiska uttryck sjukdomen sedan tar.

Upptäckten kan förhoppningsvis leda till bättre behandling av patienter med sjukdomen. Idag finns få optimala behandlingsalternativ, men forskarna ska nu gå vidare och experimentera med tarmbakterier för att se om de via magen kan påverka de jobbiga känslor som friskt ätande och viktstabilisering skapar hos de sjuka. En frisk mikrobiota botar förmodligen inte ätstörningen helt, men kan kanske underlätta tillfrisknandet. På Livskick ser vi hoppfullt på denna utveckling, då vi vet hur många som idag lider.

Läs mer om ätstörningar och vilken hjälp du som är drabbad kan få på www.friskfri.se.

Källa: University of North Carolina Health Care

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>