Män drabbas också av ”förlossningsdepression”

Mammors mentala välmående har uppmärksammats mer och mer över åren, vilket också lett till bättre behandling av och förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa i samband med att en kvinna får barn. Men att bli pappa kan också vara omvälvande, vilket många gånger glöms bort.

faderskap

Att bli förälder är en stor förändring i livet, oavsett om du är kvinna eller man. Biologiskt, psykologiskt och socialt kan fasen jämföras med puberteten – en erkänt omskakande tid i livet. Eftersom forskare länge sett hur viktig den här perioden kan vara för familjers hälsa, både tillfälligt och längre fram, har man talat om och arbetat fram metoder för att hantera förändringen på bästa sätt. Men det har då nästan uteslutande handlat om hur kvinnan som blir mamma mår, och man har t.ex. fokuserat på den depression som kan drabba nyförlösta kvinnor. Samtidigt står fäderna vid sidan om – och trots att man uppskattar att en fjärdedel av dem också blir deprimerade under det första året med barnet, lämnas de odiagnosticerade och obehandlade.

Biologiska utmaningar

Här kan man visserligen hävda att den kroppsliga påverkan är större för kvinnan, som bär och föder barnet – men faktum är att även män påverkas hormonellt av att partnern är gravid. Ett par månader innan förlossningen sjunker testosteronnivåerna, medan andra hormoner (som prolaktin) ökar. Kroppen förbereder på så sätt mannens hjärna inför att bli pappa. Denna utveckling fortsätter under barnets första år, och utökar gradvis mannens förmåga att ta hand om en nyfödd (genom att han t.e.x. får en ökad känslighet för gråt och en större förmåga att knyta an känslomässigt till en annan varelse). Och precis som för kvinnor – och som i andra fall av hormonella förändringar – ökar allt detta risken för olika humörmässiga förändringar och depressioner.

Psykologiska utmaningar

Även psykologiskt innebär faderskapet stora förändringar. Olösta konflikter med den egna pappan, osäkerhet kring känslor och sin roll inför andra pappor, att bli beroende av – och att någon annan blir helt beroende av sig själv – allt detta kan innebära tuffa utmaningar. Och utan förståelse inför att problematiken finns kan detta bli än tuffare.

Sociala utmaningar

Har mannen sedan tidigare litat till att hans partner står för det emotionella stödet i familjen, måste han nu dessutom vänja sig vid att själv behöva ge mer stöd – och kanske få mindre, då kvinnan blir upptagen av sin bebis. Det må låta könsstereotypt, men vissa sociala strukturer sitter hårt – och blir tydligare när ett par skaffar barn. En annan sådan könsroll kan handla om att försörja familjen – något som kan stressa och pressa en pappa när man plötsligt blir fler, samtidigt som mamman ofta är föräldraledig den första tiden.

Med rätt stöd blir män bättre föräldrar (och partners)

En välmående och engagerad pappa är även en bra pappa (precis som en välmående mamma är en bättre förälder än en deprimerad). Och en bra pappa är bra för barnet. Om mannen mår bra, och får rätt stöd i de utmaningar han tycker är extra tuffa, blir han snabbt en minst lika viktig förälder som mamman.

Att kvinnor utsöndrar ”kärlekshormonet” oxytocin när de ammar vet vi, men även män kan dra nytta av alla dess hälsoeffekter när de tar hand om och interagerar med sina barn. Känslan av mening och tillfredsställelse är också starka må bra-krafter för en engagerad pappa, och förebygger psykisk ohälsa på många nivåer – och för alla i familjen.

En engagerad pappa kan t.ex. öka chanserna för att det ska gå bra för barnen i skolan och i det sociala livet; både gällande kognitiv och emotionell utveckling spelar nämligen hans påverkan roll.

Dessutom kan en psykisk välmående man förmodligen påverka sin partners mentala hälsa positivt – en kvinna som stöttas genom förlossningen och efteråt är oftast mindre stressad och drabbas av mindre ångest än en som inte får samma stöd. Med andra ord så bryr vi oss fortfarande om nyblivna mammors hälsa om vi bryr oss om deras mäns.

Se till hela familjen

Efter år av fokus på mödrars hälsa är det dags att även inkludera fädernas. I den forskning på området som finns tyder allt på att män drabbas i nästan exakt samma utsträckning som kvinnor när det kommer till dåligt mående i samband med graviditet och de första småbarnsåren. Till skillnad från (de flesta) kvinnorna uppmärksammas de dock inte av vården – något som kan få negativa effekter för alla i familjen.

Det är med andra ord hög tid att sluta låtsas som att mäns upplevelse av och roll i den nyföddas liv inte spelar lika stor roll som kvinnor. Vi måste se hela familjen, för hela familjens skull.

(Och detta gäller såklart oavsett hur familjen ser ut och oavsett vilka kön och vilka rollfördelningar som ingår!)

Källa: Psychology Today
Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>