Många använder bantningspiller – få är medvetna om riskerna

”Ökar din fettförbränning med 20%!”, ”Gå ner upp till 2 kilo i veckan!”, ”Tar bort ditt sötsug!”. För personer som behöver – eller tror att de behöver – gå ned i vikt är reklamen för olika bantningspreparat lockande. Många testar – men få är medvetna om varje sig effekter eller bieffekter. 

bantningspiller

Konsumentundersökning i USA

I en undersökning utförd av en konsumentförening i USA har 1 av 4 amerikaner testat receptfria diet-piller. Anledningar till att man tagit preparatet är främst att man tror att det är säkert, samt att man tror att man ska tappa mer vikt eller tappa vikt snabbare med hjälp av pillret. Få känner till att naturmedel som dessa inte har samma krav på effekt som receptbelagda mediciner och många trodde att säkerheten var lika väl kontrollerad som på vanliga läkemedel. En fjärdedel av personerna i undersökning trodde till och med att receptfria bantningspreparat har färre bieffekter än läkarföreskrivna. Uppfattningen ”De är säkrare för de är naturliga” var vanligt förekommande. Ytterst få av användarna hade också tänkt på att berätta för sin läkare att de tog preparatet, de var helt omedvetna om naturprodukterna kan interagera och påverka receptbelagd medicin eller annan kroppslig behandling.

Marknadsföring och Hälsopåståenden

I Europa är det inte tillåtet att använda andra närings- och hälsopåståenden än de som godkänts av EU-kommissionen och som finns publicerade i EU-förordningar eller EU-beslut. Granskningen av föreslagna hälsopåståenden pågår fortfarande för vissa typer av ämnen. Trots att påståendena ännu inte har godkänts kan de få användas, på företagets ansvar, tills dess att beslut har fattats. Då ett hälsopåstående görs måste en näringsdekaration alltid anges – men detta kan enligt undersökningen ovan göra det svårare för konsumenten att inse att det handlar om något som ej är noga kontrollerat.

I Sverige finns förbud mot vissa typer av hälsopåståenden i reklam. Det är inte tillåtet att:

  • påstå att hälsan kan påverkas negativt om man inte konsumerar ett visst livsmedel
  • påstå hur snabbt eller hur mycket man kan gå ned i vikt av ett visst livsmedel
  • ha påståenden som hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare och yrkesverksamma personer inom hälsoområdet.

I USA har den myndighet som reglerar konsumenthandeln satt upp en lista över saker i marknadsföringen som bör väcka stor skepsis. Denna lista innefattar när produkter utger sig för att:

  • Ge en viktminskning på 1 kg eller mer/vecka i en månad eller mer, utan att man äter mindre eller tränar mer
  • Ge en stor viktminskning oavsett hur mycket konsumenten äter
  • Ge en permanent lägre vikt även efter att konsumenten slutat använda produkten
  • På ett säkert sätt göra så att konsumenten tappar mer än 1,5 kg/vecka i mer än 4 veckor
  • Ge en stor viktminskning till alla som använder den
  • Ge en stor viktminskning genom att man bär den på kroppen eller gnuggar den mot huden

Sunt förnuft och försiktighet

Det är inte konstigt att de här preparaten förför så många. Dels för att vi lever i en utseendefixerad samtid, där kroppen är ett projekt vi ständigt måste underhålla och dels för att vi vill tro på det goda hos människor; både tillverkare av bantningspreparat, marknadsförare och de som reglerar handeln. Men företag tjänar stora pengar på denna strävan och godtrogenhet. Dessutom är lagar och regler aldrig fullständiga, eftersom marknaden ständigt utvecklas – det finns alltid gråzoner. Och så finns det gränsöverskridningar du som slutkonsument kanske aldrig får veta något om – handeln över internet är t.ex. väldigt svår att styra.

Tyvärr – Mirakelpreparat finns inte. Behöver du gå ned i vikt, gör det på ett säkert och sunt sätt. Och du – fundera först på om du verkligen behöver den där viktminskningen. Oavsett svaret är den inte värd några risker på grund av orimliga löften.

Källor: Consumerreports, FTC, Konsumentverket, Livsmedelsverket

Bild: Pixabay

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>