Materialism gör svåra händelser ännu svårare

Materialism har väldokumenterade negativa effekter på vår hälsa, och nu visar en ny studie att materialism även medför en sekundär effekt: att göra svåra händelser verka ännu svårare. Detta är intressant eftersom vi lever i ett konsumentsamhälle där materialismen är central i vår livsstil.

materialism, materialistisk, svåra händelser, trauma, traumatisk, konsumtion, shopping, livsstil, stress, ångest, forskning, studie

Om du är en materialistisk person och livet tar en oväntad vändning, så kommer du ha det jobbigare att ta igen dig från den motgången, än vad en icke materialistisk person skulle ha. Alltså kommer en händelse som inte har något med materialism att göra orsaka mer lidande hos någon med materialistiska värderingar. Forskarna tittade på traumatisk stress och maladaptiv konsumtion i Israel och USA.

– Materialistiska personer hanterar svårigheter med hjälp av materialistiska mekanismer, säger Aric Rindfleisch, huvudförfattare till studien. Om det pågår en terroristattack i Israel så kommer dessa individer att lida av högre nivåer av stress, och kommer mer sannolikt att kompensera för det genom tvångsmässig konsumtion och impulsiv shopping.

För att göra en motsvarande jämförelse i USA frågade man deltagarna om dödsångest. De som hade mer ångest i samband med döden liknade de grupper i Israel som var under terroristhot. Båda delarna av studien visade övertygande bevis för att väldigt materialistiska personer söker tröst i tvångsmässig och impulsiv konsumtion.

Resultaten från den amerikanska delen av studien visar att detta sannolikt beror på att materialistiska personer har sämre självkänsla, vilket minskar individens möjlighet att hantera traumatiska händelser.

Traumatiska händelser kan också handla om en uppsjö olika saker, såsom allvarlig sjuksom och bilolyckor, och enligt Rindfleisch är detta relevant i jultider då shoppingen pågår mer än någonsin.

– Under stressiga perioder söker människor lindring genom att shoppa. Det handlar om att vi behöver hantera stressen på något sätt, och forskning visar att det faktiskt finns en kortsiktig ”fix” i att shoppa – en kort tid efteråt så minskas ångesten tillfälligt. Men effekten varar inte länge utan är flyktig.

Kan det alltså vara så  att vi människor konsumerar och shoppar för att dämpa stress och oro? Kan vi då kanske, om vi är medvetna om våra val, välja bort shoppingen till förmån för något mer konstruktivt – och på så sätt även må bättre?

Ayalla Ruvio, Eli Somer, Aric Rindfleisch. When bad gets worse: the amplifying effect of materialism on traumatic stress and maladaptive consumption. Journal of the Academy of Marketing Science, 2013; DOI: 10.1007/s11747-013-0345-6

Bild: www.freedigitalphotos.net

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>