Medmänslighet på arbetsplatsen leder till ökad framgång

Det sägs att vänlighet och medkänsla för andra människor gör att vi mår bra, och att vi till och med blir mer attraktiva. Nu finns bevis för att medkänsla på arbetsplatsen också kan ha en stor effekt på ett företags framgång.

arbetsplats

Att skapa en känslomässigt positiv kultur på arbetsplatsen kan ha stora fördelar för både kunder och anställda, enligt en amerikansk studie från 2015. Forskarna fann ett tydligt samband mellan medkänsla samt tillfredsställelse på arbetsplatsen och hur framgångsrikt företaget var. Man fokuserade på begreppet medmänsklig kultur, vilket beskrivs:

Tänk dig först ett par arbetskamrater som jobbar sida vid sida; varje dag uttrycker de att de bryr sig om och tycker om varandra, är rädda om varandras känslor, visar ömhet och medkänsla när något inte går bra, och stöttar varandra både på jobbet och utanför. Utveckla sedan detta till ett helt nätverk av interaktioner, så att den här typen av omsorgsfulla, tillgivna och medmänskliga inställningar inkluderar de flesta av de grupper som finns på arbetsplatsen. På så sätt ser vi en kultur av medmänsklighet.

Studien tittade på arbetsplatser inom sjukvården där man vårdade patienter under lång tid. De fann att de grupper som tillämpade mer medkänsla upplevde mindre utmattning, färre sjukdagar, bättre samarbete och högre tillfredställelse på arbetsplatsen. Deras patienter besökte akuten mindre ofta och var i allmänhet på bättre humör och mer nöjda med livet. Dessa resultat jämfördes i ytterligare en studie, som visade liknande resultat. Ju mer medkänsla som fanns på arbetsplatsen, desto bättre tillfredsställelse, ansvarstagande, prestation och engagemang visade de anställda.

En annan studie visade att när chefen skapar en kultur där anställda vet att chefen sätter deras behov först, blir effekterna stora i form av mätbara förbättringar: kundnöjdhet, högre prestation hos anställda och lägre personalomsättning.

Anställda känner sig mest uppskattade, och ger tillbaka till företaget och dess kunder, när deras chefer skapar en arbetsplatskultur som präglas av tillit, omsorg, samarbete, rättvisa och medkänsla. Enligt författaren till studien handlar det om att vara en tillgänglig ledare, som erbjuder sina anställda hjälp och stöttning istället för press och krav. När anställda ser sina chefer som förebilder smittar det av sig, och dessa positiva beteenden bildar en kultur där det tillgängliga ledarskapet ökar effektiviteten på arbetsplatsen.

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>