Missnöjd med kroppen? Lyssna på ditt hjärta!

Kvinnor som är mer medvetna om sina kroppars fysiska funktion tänker mer sällan på kroppen som ett objekt. Det säger en ny studie från London.

kropp, kroppsideal, ideal, fysisk, funktion, studie, hjärta, hjärtslag, missnöjd, missnöje, ätstörningar, ätstörning, objekt,

Författarna frågade friska kvinnliga studenter mellan 19 och 26 år att koncentrera sig på och räkna sin egen hjärtrytm, helt enkelt genom att ”lyssna” på kroppen. Hur väl deras egen känsla av hjärtslagen stämde överens med verkligheten jämfördes sedan med hur de såg på sina kroppar. Detta bestämdes av tio kroppsattribut, som var både baserade på utseende, t ex hur attraktiv man kände sig; och fysisk förmåga, såsom hälsa och energinivåer.

Ju bättre kvinnorna var på att känna av sin hjärtrytm, desto mindre tenderade de att tänka på sina kroppar som objekt. Enligt författarna kan dessa fynd vara viktiga för att förstå missnöje med kroppen och kliniska störningar som är sammankopplade med ”självobjektifiering”, tex ätstörningar.

Författarna säger:

”Människor har en förträfflig förmåga att uppfatta sig själva genom en åskådares perspektiv, vilket kan vara en fara för dem som har lätt att utveckla en överdriven tendens att se sina kroppar som objekt. Detta medan kroppens ”insida” – dvs fysisk funktion och hälsa – glöms bort eller förkastas.”

Att lära sig förstå att kroppen är den fantastiska maskin den är skapad till hjälper alltså, om man har svårt att tycka om den. Att lära sig lyssna till kroppens signaler – hungrig, törstig, trött, energifylld, glad, ledsen… – är nyckeln till en lycklig relation mellan dig och din kropp.

Studien: Vivien Ainley, Manos Tsakiris. Body Conscious? Interoceptive Awareness, Measured by Heartbeat Perception, Is Negatively Correlated with Self-Objectification. PLoS ONE, 2013; 8 (2): e55568 DOI: 10.1371/journal.pone.0055568

Bild: www.freedigitalphotos.net

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>