Mobbing: 5 saker du som förälder kan göra

Mobbing är – tyvärr – ett ständigt aktuellt ämne, både i skolor och på arbetsplatser. Även om problemet är komplext och alltid måste hanteras utifrån individerna inblandade, så finns det i det förstnämnda fallet en rad råd till dig som förälder. Här kommer 5 av dem, backade av vetenskapliga studier (och sunt förnuft!). 

mobbing förälder stöd

1. Prata med ditt barn om mobbing och kompisrelationer

Utan en öppen kommunikation mellan dig och ditt barn är det svårt att märka om ditt barn är utsatt för – eller utsätter andra för – mobbing. Forskning visar att de flesta barn inte berättar för en vuxen om de drabbas, men om ni i hemmet fokuserar på stöttande samtal och ärlighet ökar chanserna för att ditt barn ska våga – och vilja – tala om vad som händer.

Du som förälder kan samtidigt hålla utkik för varningstecken; som förändrade mat- och sovvanor, undvikande beteende i relation till skolan eller andra kompisaktiviteter, eller att barnet ofta känner sig sjukt. Om du upptäcker dessa saker hos din son eller dotter: Prata med barnet om saken och uttryck din oro. Eventuellt måste du fråga rakt ut om det handlar om mobbing, t.e.x. med formuleringar som:

 • Berätta några bra och några dåliga saker som hände i skolan idag!
 • Har du sett barn som är elaka mot varandra eller som mobbas i skolan?
 • Har någon i skolan sårat dina känslor/gjort dig ledsen idag?

2. Prata om vad mobbing är för något

Försök skilja ut mobbing från vanliga kompisbråk, så att ditt barn vet vad mobbing egentligen handlar om. Med andra ord, mobbing är:

 • Elakt beteende som sker upprepade gånger
 • Något som utförs av någon som upplevs ha mer ”makt” (t.ex. är mer populär, är större, är smartare)
 • Medvetet elakt beteende, där någon uttryckligen vill såra eller skada

Det är viktigt att ditt barn vet skillnaden mellan detta och vanligt ”tjafs” mellan människor, vilket är helt normalt och något vi alla går igenom för att lära oss att samarbete och interagera i relation till andra människor. Att diskutera definitionerna kan också underlätta för dig som förälder att inse när gränsen har överträtts och det är dags att ingripa.

3. Håll koll på vad som händer online

Det bästa du kan göra för att minska risken för nätmobbing är att hålla koll på vad ditt barn gör på webben. Här ingår att både ha kontroll över tiden ditt barn tillbringar online och vilka aktiviteter han eller hon ägnar sig åt. Ha gärna datorn på öppna utrymmen där barnen har familjen omkring sig. Mobiler och läsplattor bör plockas undan innan läggdags. Ni kan göra så att du har tillgång till barnets lösenord och styr/vet om vilka appar som används. (Det kan vara svårt att veta vilka appar som är ”okej”, men du kan googla på namnen och se andra föräldrars och experters recensioner.)

4. Uppmuntra empati

Om du redan från det att barnet är litet lär honom eller henne vikten av att förstå andras känslor och visa empati minskar risken att ditt barn kommer att utsätta någon för mobbing, medan chansen att barnet gör kloka val om det ställs inför andra som mobbar ökar. Empati är viktigt i alla sociala relationer och uppmuntrar prosociala beteenden. Några sätt att uppmuntra empati kan vara att:

 • Prata om hur det vore att ”vara i någon annans kläder”. Om ditt barn berättar om någon som blir retad eller mobbad i skolan – diskutera hur den personen förmodligen känner sig.
 • Själv agera empatiskt. Tittar ni t.ex. på nyheterna ihop, eller läser en bok tillsammans, kan du berätta hur du känner för någon som har det svårt på tv:n/i boken.

5. Reagera rätt på mobbingen

Först och främst ska du lyssna och stötta ditt barn om det blir utsatt för mobbing. Därefter kan du försöka att hjälpa till med problemlösningen kring det som händer och ta fram strategier för ditt barn att använda sig av. Det är viktigt att:

 • Dokumentera de beteenden ditt barn utsätts för.
 • Kontakta skolan (eller den insititution där mobbingen sker). Var så lugn du kan och fokusera på att skydda ditt barn och hjälpa skolan att lösa problemet där.
 • Ge emotionellt stöd. Berätta för ditt barn att ingen förtjänar att bli sårad på det här sättet och att du bryr dig. (Här agerar du empatisk förebild igen!)
 • Hjälp ditt barn att proaktivt lösa situationerna där mobbingen sker. Rollspel kan hjälpa, för att barnet ska känna sig mer förberett när problemet uppstår.
 • Se till att barnet får det professionella stöd det behöver – som någon form av terapi, om det behövs.

Med dessa råd sagda – ingen förälder kan agera perfekt, speciellt inte under känslomässiga omständigheter som när ditt barn är i en utsatt position. Lika viktigt som det är för barnet att veta att det inte gjort något för att förtjäna mobbingen, är det för dig att veta att inget är ditt fel – varken innan mobbingen sker eller under tiden du försöker stötta ditt barn.

Ta dessa tips som något att ha i åtanke, då de är framforskade av vetenskapsmän som, precis som du – och Livskick, vill att mobbing ska utrotas.

Källa: Psychology Today
Bild: Pixabay.com

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>