Mobbing kopplas till ätstörningar – både för offer och mobbare

Att bli utsatt för mobbing under barndomen får ofta negativa konsekvenser för det psykiska välmåendet. Men även den som utsätter andra för trakasserier ligger i riskzonen för psykisk ohälsa, såsom ätstörningar, visar forskning.

mobbing ätstörningar

I en amerikansk intervjustudie med nästan 1500 barn, vars hälsodata från och med 9 års ålder fanns tillgänglig som bakgrundsinformation, hittade man flera samband mellan mobbing och ätstörningar.

Barnen, som inte utgjorde en statistiskt represententativt urval av befolkningen men ändå var så pass många att resultaten anses intressanta, delades in i fyra grupper:

  1. De som inte var inblandade i mobbing på någons sida
  2. Offer för mobbing
  3. De som ibland var utsatta för mobbing, och som ibland utsatte andra för samma sak
  4. Mobbare

Att offer för mobbing led högre risk att drabbas av ätstörningar förvånade inte forskarna; det var dubbelt så troligt att grupp 2 senare i livet diagnostiserades med anorexi eller bulimi, jämfört med kontrollgruppen (grupp 1). I grupp 3 var risken för anorektiska symtom störst, och likaså risken för hetsätningstörning, vilket också kan kännas logiskt. Det som överraskade i denna studie var att skillnaden för grupp 4 också var signifikant – med andra ord: den som mobbat andra riskerade att drabbas av en ätstörning (i studieresultatet främst bulimi) i betydligt högre utsträckning än den som aldrig varit inblandad i någon typ av mobbing.

Huvudförfattaren till studien – William Copeland, professor i psykiatri och beteendevetenskap – kan se flera möjliga orsaker till detta utfall.

—Att reta andra för deras kroppar kan kanske skapa egna problem med kroppsbilden. Eller så drabbas personerna senare i livet av dåligt samvete och börjar straffa sig själv via maten, säger han.

Medförfattarinnan Cynthia Bulik – känd forskare inom fältet för ätstörningar – anser att det också kan vara tvärtom:

—Tyvärr så har vi människor en tendens att kritisera drag hos andra som de ogillar hos sig själva. Att redan ha problem med den egna kroppsuppfattningen kan göra att man retar andra för deras kroppar, eller andra karaktärsdrag.

Forskarna menar att studiens resultat manar till uppmärksamhet på alla som någon gång varit inblandad i mobbing; upptäcks ätstörningar i god tid är prognosen för tillfrisknande och ett bättre mående större. De vill också gå vidare och studera varför vissa drabbas, medan andra verkar klara sig bättre efter att ha fått erfara mobbing – detta för att ännu säkrare kunna upptäcka och förebygga sjukdomar hos både offer och mobbare i framtiden.

Bild: Pixabay.com

Källa: Newswise.com

Studie: William E. Copeland, Cynthia M. Bulik, Nancy Zucker, Dieter Wolke, Suzet Tanya Lereya, Elizabeth Jane Costello. Does childhood bullying predict eating disorder symptoms? A prospective, longitudinal analysis. International Journal of Eating Disorders, 2015; DOI:

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>