Motion hjälper dig att äta hälsosamt

En hälsosam kosthållning i samband med fysisk aktivitet kan påverkar vår hjärna och därmed förebygga fetma och andra vällevandessjukdomar. En ny studie visar nu att en ökning av fysisk aktivitet är kopplad till en mer hälsosam kost.

En planerad viktnedgång ställer många frågor. Skulle det vara bättre att börja på en diet och sedan öka den fysiska aktiviteten, eller tvärtom? Kan man kompensera utebliven träning med extra bättre kosthållning och tvärtom?

”Att ha förstålese för samspelet mellan motion och en hälsosam kost kan förbättra förebyggande åtgärder mot fetma genom att stärka befintliga metoder och behandlingar”, förklarar Miguel Alonso Alonso, forskare vid Harvard University (USA) som har publicerat en bibliografisk sammanställning i ämnet.

Data från epidemiologiska studier kan påvisa att en hälsosam kost och rätt mängd motion kommer ofta går hand i hand. Dessutom ses en ökad fysisk aktivitet som en vanlig parallell till förbättring av indivers kosthållning. Motion ger också fördelar då det kan öka vår medvetenhet angående på hur kroppen svarar på olika måltider och livsmedelsval. Detta innebär att en del personer lättare kan reglera och kontrollera sin aptit. Något som ses kan förebygga vanliga vällevnadssjukdomar så som högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och hjärt – och kärlsjukdomar. Sjukdomar som alla kan uppstå på grund av att vi inte kan känna reglera vår aptit och därmed äter för mycket.

Fysisk aktivitet verkar alltså främja en hälsosam kost. ”Faktum är att när motion läggs till en viktminskningsdiet, är behandlingen av övervikt/fetma mer framgångsrik och kosthållningen blir lättare att följa under längre tid,” säger författarna till studien och trycker på hur viktigt det är för socialpolitiken att uppmuntra och underlätta till fysiska aktiviteter för befolkningen.

Hur kan dessa faktorer påverka vår hjärna?
Regelbunden fysisk aktivitet tillsammans med en hälsosam kost ses orsaka förändringar och andra strukturer över vårt levnadssätt i hjärnan. När det gäller viktnedgång och att lyckas hålla en viktminskningsdiet bör områden i den fämre delen av hjärnan ha en optimal funktion – vilket är en av nycklarna till att lyckas med viktnedgången. Men hur gör vi då för att få optimal funktion i vår främre del av hjärnan? Forskarna tror att det är här den fysiska aktiviteten spelar roll. För fysisk aktivitet tillsammans med en god kosthållnig gör att man får ett endorfinpåslag vilket gör oss glada och pressen på den utpekade delen på hjärnan blir mindre. När pressen är mindre blir funktionen även bättre och därmed kan en optimal funktion upprätthållas.

Källa: Medical News Today

Bild: SXC

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>