Motion kan öka välbefinnandet vid IBS

Enligt en nyligen publicerad studie från Göteborgs universitet förbättrar fysisk aktivitet symtomen hos personer med IBS.

motion

IBS (Irritable Bowel Syndrome), eller irriterad tjocktarm, är en vanlig sjukdom som drabbar 10-15 % av världens befolkning. Symtomen inkluderar magsmärtor och gasbesvär samt förstoppning och/eller diarré. Sjukdomen är inte farlig och man vet heller inte varför man får den. Dock sägs det att symtomen kan förvärras av stress och oregelbundna mat- och toalettvanor. Behandlingen handlar mest om att utesluta viss sorts mat, men det svåra med detta är att de drabbade har individuella svårigheter varför man ofta får rådet att testa sig fram.

I studien som utfördes i Göteborg deltog 102 patienter med IBS mellan 18 och 65 år. Halva gruppen fick öka sin fysiska aktivitet medan den andra halvan av gruppen fick fortsätta med sin vanliga livsstil. Alla deltagare fick stöd via telefon av en sjukgymnast. Den aktiva gruppen ökade sin fysiska aktivitet på egen hand, men fick stöd och råd av sjukgymnasten. De råddes till att utföra måttlig till intensiv fysisk aktivitet under 20-30 minuter tre till fem gånger i veckan.

Den aktiva gruppen rapporterade efter tre månader en avsevärd förbättring av symtomen. I denna grupp hade endast 8 % försämrade symtom, jämfört med den inaktiva gruppen där 23 % av deltagarna hade försämrade symtom. Man mätte även den fysiska formen hos både grupperna och bara i den grupp som ökat sin aktivitet fanns en liten förbättring, vilket kan innebära att det räcker med en liten ökning i den fysiska aktiviteten för att få en förbättring av symtomen vid IBS.

Hela studien finns att läsa på Journal of Gastroenterology.

Källor: Sahlgrenska akademin, 1177

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>