Motion minskar stress hos barn

Motion spelar en viktig roll i att hjälpa barn hantera stressiga situationer. Det säger en ny finsk studie.

barn, fysisk aktivitet, motion, stress, stresshormon, hormoner, kortisol

När barn som deltog i studien exponerades för stressande faktorer i vardagen utsöndrades stresshormonet kortisol – hos de barn som var inaktiva. De barn som var aktiva hade liten eller ingen förhöjning av kortisolnivåerna i liknande situationer.

Det innebär att fysisk aktivitet kan spela stor roll i den psykiska hälsan genom att skydda barnen mot effekterna av vardaglig stress. Detta är den första studien som hittat en länk mellan fysisk aktivitet och stresshormoner hos barn.

Källa: Silja Martikainen, et al. Higher Levels of Physical Activity Are Associated With Lower Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis Reactivity to Psychosocial Stress in Children. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2013; DOI: 10.1210/jc.2012-3745

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>