Myten om hög- och lågintensiv träning

Känner du igen påståendet att lågintensiv träning är att föredra framför högintensiv ur fettförbränningssynpunkt? Uppfattningen att man förbränner mer fett vid lågintensiva aktiviteter, det vill säga då du arbetar med ungefär 50-70 procent av din maxpuls, är vanligt förekommande och sätts ofta i samband med val av träningsform. Slutsatsen som ibland dras av denna sanning är alltså att mindre ansträngande aktiviteter, såsom raska promenader, är det mest effektiva sättet att förbränna fett på.

hogintensiv

 

Denna sanning skulle jag snarare beskriva som en sanning med modifikation eller rent av en seglivad myt. Anledningen till detta är att det förvisso stämmer att andelen fett som förbränns procentuellt sätt är något högre vid lågintensiv träning än vid högintensiv (definieras vanligtvis som arbete vid minst 80 procent av maxpulsen) men detta är långt ifrån hela sanningen.

Alla aktiviteter vi gör kräver energi och kroppen hämtar den vanligtvis från både fett och kolhydrater. Den mest lättillgängliga källan är dock kolhydraterna, vilka lagras som glykogen i kroppen när vi äter och vi kan ha ett ganska stort lager av detta. Så länge glykogenlagret inte är tömt så hämtar kroppen gärna en stor del av sin energi härifrån.

Från fettlagret tar kroppen ungefär 50 procent av energin vid lågintensiv träning och ungefär 40 procent vid högintensiv. Det man dock ofta glömmer bort i det här resonemanget är den totala energiförbrukningen av passet. Det säger egentligen sig självt att du kommer att förbruka mer energi om du springer i en timme än om du promenerar lika länge och därmed kommer du också att förbränna mer fett även om fördelningen av förbrukade kolhydrater och fett ser något annorlunda ut.

En annan aspekt som det här synsättet inte tar hänsyn till är efterförbränningen. Vid lågintensiva aktiviteter upphör förbränningen av träningen vid passets slut medan förbränningen vid högintensiv träning kan fortsätta långt efteråt och ibland vara förhöjd i dagar efteråt, beroende på intensitet och individuella förutsättningar.

Det kan finnas många goda anledningar att ägna sig åt lågintensiva träningsformer, inte minst för att det är viktigt med såväl variation som återhämtning. Men om syftet är är att förbränna mer fett så bör du dra på lite högre växlar emellanåt!

Av Jenny Bagglund

Bild: Pixabay

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>