När någon du älskar är sjuk: Stödgrupper för anhöriga

Är någon du älskar sjuk? Du är inte ensam – och behöver heller inte känna dig ensam. Det finns stöd att få. Här presenteras ett urval av de många organisationer som arbetar för att stödja dig i din roll som anhörig.

anhorig

Många är anhöriga

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är drygt 1,3 miljoner personer. Det fastslår Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer. På deras hemsida, www.anhoriga.se,  kan du hitta både fakta och stöd, relaterat till alla former av sjukdomar en närstående kan ha.

För specifika stödområden finns också till exempel  (text och information tagen från respektive organisations hemsida):

Al-Anons familjegrupper – när en nära är alkoholist

Al-Anons familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister. Det gör vi genom att praktisera de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkoholister och uppmuntra och visa förståelse för alkoholisten. Läs mer på:

www.al-anon.se

Alzheimerföreningen – för dig med en demenssjuk närstående

Det är tungt att se en närstående gradvis blir allt sämre. Att möta hans eller hennes förändrade beteende är en daglig utmaning. Utöver all praktisk hjälp du behöver bistå med, finns det delar av sjukdomsbilden som kan vara särskilt svåra att hantera. Det kan handla om våld och aggressivitet, om hallucinationer eller grava personlighetsförändringar.

Drygt en halv miljon svenskar är anhöriga till en demenssjuk person. Det finns många människor som delar dina upplevelser. Att gå med i en anhöriggrupp kan vara ett stort stöd. Och så finns Alzheimerföreningen – du är alltid välkommen att kontakta dem. Läs mer på:

www.alzheimerforeningen.se/anhorig

Cancerfonden – för dig som har funderingar kring cancervård

Cancerfondens informations- och stödlinje är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Till dem kan alla vända sig med sina frågor och funderingar om cancer. Många anhöriga söker stöd och någon att prata med här. Läs mer på:

www.cancerfonden.se/samtal/informations-och-stodlinjen

Frisk & Fri – för ett samhälle fritt från ätstörningar

Det kan vara väldigt tungt att vara förälder, syskon, partner eller annan närstående till någon som har en ätstörning. Det blir ofta ensamt och det finns inte alltid någon att prata med om den närståendes egna behov.

För att fylla detta behov har föreningen mentorer som själva är närstående till någon som varit sjuk i en ätstörning, men nu blivit friska. För den som är närstående till någon som är sjuk, är det av stort värde att få möjlighet att dela med sig och få stöd och vägledning av någon med liknande erfarenheter. Frisk och Fri har även anhöriggrupper som är öppna för alla våra medlemmar. Läs mer på:

www.friskfri.se/narstaende

Maskrosbarn – Sveriges största anhörigorganisation för unga som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar

Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar förutsättningar att bryta sitt sociala arv, och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning. De vänder sig till ungdomar från hela Sverige och erbjuder både läger- och stödverksamhet. Läs mer på:

www.maskrosbarn.org

Randiga Huset – stöd till familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall

Randiga Husets främsta uppgift är att genom stöd främja barn och ungdomars situation när de förlorar eller kommer att förlora ett syskon eller en förälder i dödsfall samt att stödja den kvarvarande föräldern, familjen och andra närstående.

Randiga Huset fungerar som rådgivande och stödjande organ och vänder sig till alla som är i sorg eller kommer i kontakt med sörjande familjer. Läs mer på:

www.randigahuset.se

SPES – för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv

De som mist någon behöver få tala om våra tankar och känslor. Många har ingen att tala med därför att det fortfarande råder tabu omkring självmord. Vi måste få tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i vårt liv, ta den med oss och få tala om den när vi behöver. Tveka inte att ta kontakt när du behöver.

SPES har jourtelefon och en Facebookgrupp, samt arrangerar lokala aktiviteter. Läs mer på:

www.spes.se

Ekonomiskt stöd

Hos Försäkringskassan finns möjlighet att söka närståendepenning. Närståendepenning är ”pengar som du får för att vårda en närstående person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hans eller hennes liv”. Läs mer om vad du kan få och hur du ansöker på:

www.forsakringskassan.se

Fotnot: Detta är bara ett urval av alla de organisationer som finns för dig som anhörig. Googla, leta grupper på Facebook och läs artiklar om andra anhöriga i tidningar. Det kan betyda mycket – och DU betyder mycket; för din anhöriga men också för dig själv.

Läs också: Anhörigperspektivet i rampljuset: Oscarsnominerade vardagshjältar

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>