Nationella anhörigdagen – viktig att få stöd som anhörig

Anhöriga eller närstående till personer med ohälsa har en hög risk att drabbas av psykisk ohälsa. Anhöriga löper större risk att inte hinna med arbete eller skola, att behöva gå ner i tid på arbetet eller få sänkt livskvalitet i allmänhet – till följd av vårdgivandet. Ju mer vård och omsorg som brukaren behöver desto mer krävs av den som är anhörig. Samtidigt väljer många att vårda en anhörig eller närstående eftersom man ser att personen får bra vård och att det ger en trygghet i att man vet vem som vårdar personen. Det här är någonting som uppmärksammas mer och mer och anhöriga har fått en egen dag i kalendern, nämligen Nationella Anhörigdagen den 6 oktober.

nationella anhorigdagen

Att vara anhörig till en person som lider av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning; långvarig fysisk eller psykisk sjukdom; eller missbruks- eller beroendeproblem (även kallad brukare) innebär en större risk för psykisk ohälsa för den anhörige eller närstående till brukaren. Anhörig är man även som förälder till barn eller vuxet barn med problem enligt ovan samt om man är vuxet barn till förälder med något av ovanstående. I Sverige beräknar man att det finns omkring 1,3 miljoner anhörig- eller närståendevårdare enligt uppgifter från 2012.

”Det är viktigt att få stöd som anhörig”

Oavsett om du är vuxet barn till en alkoholist, pappa till ett barn med funktionsnedsättning eller om din syster och bästa vän lider av demens i livets slutskede så gäller det att du får tillgång till rätt verktyg att vårda din anhörige. Det kan vara olika stödfunktioner som krävs och vad som krävs för just dig är det bara du själv som vet. Ibland kan det hjälpa att träffa en grupp med likasinnade människor för att samtala om problem eller känslor som dykt upp under vårdtiden, utbyta erfarenheter av demensvård eller psykiska åkommor. Kanske behöver man gå i en studiecirkel för anhöriga till missbrukare för att lära sig mer om missbruk, beroende och hur man som anhörig hanterar detta problem – eller så räcker det med att få en stödkontakt genom kommunen.

Vad säger lagen?

Under 2009 skedde en förändring i Socialtjänstlagen (Lag 2009:549 5§ kap 10) vilket innebar att anhöriga ska erbjudas stöd om de behöver det till följd av sitt vårdgivande. Detta är givetvis mycket positivt eftersom det i förlängningen kan underlätta för anhöriga att fortsätta hjälpa, stödja och vårda sina anhöriga. Socialstyrelsen har delegerat ansvaret till kommunerna att informera anhöriga om vilka stödfunktioner som finns tillgängliga i hemkommunen, och flera kommuner har redan startat Anhörigcentrum där vård- och omsorgspersonal finns tillgänglig.

Nationella anhörigdagen, 6 oktober

Under den 6 oktober varje år uppmärksammas Anhörigcentrum lite mer; vissa håller extra öppet och andra presenterar ett särskilt program under den nationella anhörigdagen. Information om vad kommunen kan erbjuda för stöd eller arrangemang finns ibland på kommunens hemsida, men du kan alltid höra av dig till kommunen och fråga efter vem som är kontaktperson för anhörigstödet i kommunen och där igenom få hjälp och stöd.

”Runt om i landet presenterar inspirerande föreläsare, kommunala och privata aktörer samt anhöriga program under den nationella anhörigdagen som infaller den 6 oktober varje år.”

Dagen instiftades av Anhörigas Riksförbund 2005 och i Nyköpings Kommun har man valt att starta en Anhörigskola om missbruk och beroende dagen till ära. Carolina Björkman leder Anhörigskolan och arbetar till vardags som utvecklare och behandlare på öppenvårdsenheten i Nyköping.

– Många anhöriga hör av sig till oss och mår dåligt. Det är inte bara den som missbrukar som har problem utan det är även väldigt påfrestande för anhöriga. De behöver också stöd och hjälp. Att träffa andra i liknande situationer är mycket stärkande och något anhöriga ofta uppskattar, säger Carolina.

Bild: www.freeimages.com

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>