Nonviolent Communication – ett sätt att kommunicera

Kommunikation är ett brett fält, där vi alla är verksamma på ett eller annat sätt – antingen som lyssnare eller talare. Vi är med om vardagskommunikation, arbetskommunikation, social kommunikation och inom andra områden – se bara vad som händer med bloggar, Twitter och Facebook. Kommunikation är i ropet!

Det är intressant att lära sig mer om området, för det finns tillfällen då kommunikationen inte fyller det syfte som den är ämnad för. Ett sätt att kommunicera är Nonviolent Communication. Det bygger på respektfull kontakt och målet är att båda parter (i till exempel en konflikt) ska vilja samarbeta. Förutsättningen för detta är att ta hänsyn till de behov som parterna har. Det handlar i mångt och mycket om ärlig och empatisk kommunikation. Är du inte insatt i ämnet, kan det lätt kännas som floskler och ännu ett recept som vi ska anamma. Men till saken hör att det finns många värdefulla råd inom Nonviolent Communication. I denna artikel kommer jag att beröra grundkomponenterna i detta sätt att kommunicera.

Det finns en bok på temat med det passande namnet Nonviolent Communication – ett språk för livet (utgiven av Friare Liv). Det är grundaren Marshall B Rosenberg som står bakom. Boken går bland annat in på fyra grundkomponenter:

  • Observation – det finns handlingar som påverkar oss, på ett positivt eller negativt sätt. Jag skulle även vilja lägga till neutralt också. Det är vad vi observerar i kontakten.
  • Känsla – hur vi känner inför det vi observerar.
  • Behov – vilka behov framkallar dessa känslor? Vilka behov hänger ihop med känslan?
  • Önskemål – vara tydlig med vad vi önskar i kontakten med den andre.

Ett enkelt exempel:

När du går ut genom dörren (observation), känner jag mig ängslig (känsla), eftersom jag behöver prata med dig (behov), kan du tänka dig att stanna i tio minuter till? (önskemål)

Kommunikationen utgår ifrån det faktum att vi tar kontakt för att tillfredsställa ett behov som vi har. Fundera själv på varför du tar kontakt i olika sammanhang. Hinder för kontakt kan till exempel vara att döma, att vara anklagande eller att ställa krav. Tanken bakom Nonviolent Communication är att när våra behov är tillfredsställda, så är vi redo att samarbeta.

Källor:
Nonviolent communication – ett språk för livet (Marshall B Rosenberg, Friare Liv, 2007)
www.friareliv.se

Vill du veta mer:
www.cnvc.se

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>