Nya ledtrådar till smärta vid fibromyalgi

En ny studie visar att personer som lider av fibromyalgi har en starkare koppling mellan hjärnans nätverk och regioner i hjärnan som hanterar smärta. Detta kan förklara varför dessa personer känner smärta även när det inte finns någon uppenbar orsak.

fibromyalgi

Forskarna lät 18 kvinnor med fibromyalgi undersökas med funktionell magnetröntgen av hjärnan. Resultaten jämfördes med kvinnor utan fibromyalgi. Deltagarna fick ange hur intensiv deras smärta var under tiden testet pågick. En del rapporterade lätt smärta, andra att de hade kraftig smärta. Undersökningen visade aktiviteten mellan vissa nätverk i hjärnan och den insulära loben, som är ett område i hjärnan som hanterar smärta, var förhöjt hos kvinnor med fibromyalgi. Denna koppling var dessutom starkare hos de som rapporterade kraftig smärta.

Tidigare forskning har visat att personer med fibromyalgi känner smärta mer intensivt än andra när de utsätts för en viss stimuli. Denna nya studie ger svar på hur smärtan ter sig vid vila, utan att personerna blivit exponerade för något smärtsamt.

Ett av de nätverk som är inblandade här är även involverat i arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga. När detta nätverk är upptaget eller distraheras av smärta kan de kognitiva problem personer med fibromyalgi drabbas av, uppstå.

Fibromyalgi är ett syndrom som karaktäriseras av kronisk omfattande smärta, trötthet, sömnproblem och områden på kroppen som är ömma. Syndromet kan också orsaka psykologiska problem som ångest, depression, minnesförlust och koncentrationssvårigheter. Fibromyalgi har tidigare varit ett mycket missförstått syndrom och när vissa läkare förnekat dess existens har andra läkare skyllt symtomen på depression eller andra psykologiska åkommor. På sista åren har detta förändrats med hjälp av röntgenteknik, där man alltså kan finna skillnader i hjärnan.

Studien publicerades i augustiupplagan av Arthritis & Rheumatism och utfördes vid Massachusetts General Hospital och University of Michigan.

Bild: Pixabay.com

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>