Nya rön om minnet: sov gott, behöv kunskapen och var kvinna

Minnet är en spännande del av vår hjärna. Det tycker forskare också, som fortsätter att göra nya upptäckter. Här sammanfattar vi tre helt nypublicerade studier och deras resultat kring vad, hur och varför vi minns saker. 

minne

Sömn

Att du minns saker sämre om du sovit dåligt känner du säkert igen. Tröttheten i sig kan kännas tuff nog, men visst känns det också som att sömnen behövs för att liksom sortera alla tankar och göra dem klarare att ta fram – minnas – dagen efteråt? Det har forskarna också länge ansett, men de har inte riktigt vetat hur mekanismen ser ut. Är det så att minneshanteringen slås på för att alla aktiva tankar är tysta när du sover? Det verkar ju onekligen logiskt, men ny forskning visar att minnet faktiskt är en tuffare aktör än så: mycket tyder nämligen på att det är minnet som istället “slår på” sömnen. När hjärnan vill hantera tankar och upplevelser verkar olika neuroner agera för att motverka vakenhet. Och tvärtom: när den del av hjärnan som hanterar minnen tycker att saker behöver registreras uppmanar den oss till att hålla oss vakna.
(Why All Nighters Don’t Work – Brandels University)

Behov av kunskapen skapar förväntan

Men varför är vissa saker då så omöjliga att komma ihåg, även om vi sovit gott? En annan studie har kommit fram till att detta hänger ihop med vår förväntan. Forskarna lät testpersoner titta på tre siffror samt en bokstav på en skärm, och bad dem minnas i vilket hörn av skärmen bokstaven befann sig. En lätt övning som de flesta klarade alla gånger. Men efter ett tag visades plötsligt fyra bokstäver och frågan löd “Vilken av bokstäverna var med på förra skärmen?”. Då ökade plötsligt antalet fel svar med en fjärdedel. Med andra ord: fick man en fråga som inte förväntades var det mycket svårare att minnas svaret. Tidigare har forskare trott att om vi ser och registrerar en detalj, så lagras den också i korttidsminnet. Men så verkar alltså inte vara fallet. Detta tyder på att våra förväntningar “slår på” minnet utifrån vad vi tror oss behöva minnas – och vi behöver därmed inte hantera kunskap vi inte tror oss behöva framöver.
(Seeing is not rembering – Penn State)

Kvinnliga känslor

Sedan tidigare är det fastslaget att inte bara förväntan, utan också mängden känslor en upplevelse väcker, underlättar när vi ska minnas den. Har du påverkats emotionellt av en händelse kommer den fastna bättre minnesbanken, vilket du säkert upplevt. En nyutkommen, större studie visar nu att kvinnors generellt mer emotionella karaktär därmed också gör att de minns bättre. När män och kvinnor får se en rad bilder: postivia, neutrala och negativa, tillskriver kvinnor överlag de laddade bilderna mer känslomässiga. Ombeds sedan båda könen minnas en rad bilder överglänser kvinnorna statistikt sett männen, speciellt om antalet postivt laddade bilder är stort. (För neutrala bilder fann man ingen könsspecifik skillnad).
(Men and Women Process Emotions Differently – Universität Basel)

Källa: sciencedaily.com

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>