Nypon bra för hjärtat

Nypon sänker kolesterol och blodtryck, faktorer som verkar förebyggande mot hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Höga kolesterolvärden i kombination med högt BMI (över 30) är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och likaså högt blodtryck. Forskarna kämpar ständigt för att förstå orsakerna och mekanismerna bakom höga kolesterolvärden och hur vi kan förebygga sådana tillstånd. Cecilia Holm är professor vid Lunds Universitet och har forskat på om och i så fall hur nypon kan påverka dessa värden.

Studien gjordes först på möss där man fick mycket fina resultat då mössen fick lägre blodsocker, lägre fetthalt i levern samt lägre kolesterolvärden. Dessa tre faktorer sänker aktivt risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt viktuppgång. Studien på möss gav så pass positiva resultat att en liknande studie valdes att göra på människor.

Deltog gjorde 28 överviktiga personer med ett BMI på över 35, vilka fick dricka två olika drycker. Hälften av deltagarna fick dricka en nypondryck och resten drack en annan dryck. Båda dryckerna hade lägre sockerhalt än vanlig nyponsoppa. Under 12 veckor studerade man dessa individer.

Studien kunde efter dessa 12 veckor dock inte visa samma resultat som mössen fick gällande viktminskning och lägre blodsockernivå. Det som däremot visade sig var att de personer som drack av nypondrycken sänkte nivåerna av LDL-kolesterolet. Det är det kolesterol som man brukar benämna som det onda kolesterolet. Dessa personer sänkte även sitt blodtryck under studien.

Resultaten är mycket intressanta ur hjärt- och kärlsynpunkt då kolesterol och blodtryck är två faktorer som kan verka förebyggande mot framtida komplikationer. Hade personerna samtidigt fått hjälp med att gå ner i vikt under studien hade säkert även blodsockret ändrats och resultaten hade säkerligen varit ännu lite bättre.

Nu återstår att ta reda på vad det är i nypon som eventuellt har så här goda effekter på kolesterolet så att man kan börja använda det i behandlingen mot höga kolesterolvärden och mot högt blodtryck.

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitet

Bild: SXC

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>