Ökade valmöjligheter – fantastiskt eller stressande?

Klädmärke, resmål, telefonoperatör, bostad, utbildning, träningsform, lunchrätt – det är som ett enda stort smörgåsbord där vi kan välja och vraka. Den explosion av valmöjligheter som vår samtid erbjuder är en av de största samhällsförändringarna de senaste decennierna. Men hur påverkar den ökade valfriheten oss egentligen? Hur ska vi forma våra liv när möjligheterna tycks vara oändliga?

valJag intresserade mig för dessa frågor när jag skrev min c-uppsats i sociologi – och under 2000-talet har också en del annan forskning gjorts på ämnet. (SOU 2006:77) visar i en undersökning att ungdomar som intervjuats lyfter fram valfriheten som en betydande faktor i deras liv. Många anser att möjligheten att välja bland många alternativ är fantastisk, samtidigt som de pekar på vikten av att hitta ett förhållningssätt för att orientera sig bland alla val. De menar att man i dagens samhälle uppfostras till att man kan bli vad man vill – och att det sätter höga krav på individen. Undersökningen visar att total frihet vid en första anblick bidrar till ett lyckligare liv, men att det istället kan visa sig vara tvärtom; att valmöjligheterna leder till krav och bördor som stressar, medför frustration och känslor av otillfredsställelse.

Det finns delade meningar om resultatet, men oavsett hur det förhåller sig så tror jag att ingen kan ha undgått ökningen av val som skett. Det är självklart individuellt hur vi hanterar dessa möjligheter – om det blir det där mumsiga smörgåsbordet eller endast en källa för stress och ångest – men det finns saker vi alla kan tänka på. Här kommer några tips:

Stanna upp och titta i backspegeln

Visualisera dig att du är gammal och ser tillbaka på ditt liv, alternativt just nu stannar upp och tittar i backspegeln. Ställ dig frågan om det du idag lägger din tid och energi på är det du genuint önskar att du gjorde? Det kan vara en bra idé att stanna upp i all vardagsstress och tänka efter lite, den reflektionen säger mycket.

Prioritera utifrån dig själv

Om man är stressad över allt vad valalternativ och självförverkligande heter är det bra att fundera över vad som innerst inne verkligen är betydelsefullt för dig. Det går att sortera bort ganska många val om du rensar ut sådant som du inte skulle göra för din egen skull – sådant som du tror andra tycker att du borde göra eller som klingar bra i andras öron. Då blir det faktiskt lättare att orientera sig bland alla möjligheter – och kanske till och med se dem som positiva istället för stressande.

Var tacksam över det du har

Kommer vi tänka på att vi borde ha löpt en extra kilometer? Att vi borde ha arbetat mer och levt upp till fler krav? Att vi borde ha gått ner ett extra kilo? Eller kommer de allra flesta av oss önska att det vi lagt mest energi på är nära och kära i vår omgivning…? Tänk på allt det fina och givande i ditt liv och var tacksam över det, istället för att enbart jaga nya möjligheter. Jag talar inte om någon carpe diem-hets utan snarare ett försök till att hitta lugn och värme i det vi har, snarare än i allt vi skulle kunna få.

Forma ditt eget liv utifrån dig själv. Då tror jag att valmöjligheterna kommer att leva upp till sitt namn; som möjligheter, inte krav eller stress.

Läs också: När hälsa blir att säga nej

Källor:
Statens offentliga utredningar SOU:2006:77. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analys och förslag till åtgärder. Slutbetänkande av utredningen Ungdomars psykiska ohälsa. Stockholm.

World Value Survey

Schwartz, Barry (2004). Valfrihetens tyranni. Falun: Prisma

Folkhälsorapport (2009). Socialstyrelsen. Västerås: Edita västra aros.

Bild: Pixabay.com

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>