Om Livskick

Livskick är ett alternativ till andra livsstilsajter som pratar om hälsa utifrån viktnedgång och att forma kroppen. Vi fokuserar istället på hälsa utifrån ett balanserat perspektiv. Här får du hjälp att hitta den här balansen, och att orka kämpa emot perfektionism och orimliga krav.

Livskick är en frizon, fri från bilder på ”perfekta kroppar” och budskap om att du behöver förändra din kropp eller din personlighet. Vi ifrågasätter normer och ideal som är snedvridna, och lyfter fram genuin hälsa. Vi jobbar för folkhälsa, men inte genom bantning, överträning och skuldbeläggning – utan genom acceptans, självuppskattning och att lyssna inåt.

Vi jobbar med att omdefiniera begrepp som stulits av branscher som tjänar pengar på (främst) kvinnors osäkerhet om sig själva. ”Nyttigt” är inte ”kalorisnålt” eller ”low-carb” – utan mat som ger kroppen näring. ”Hälsa” handlar om helt andra saker än vad vågen kan visa.

Livskick är också en kanal för att må bra i mediebruset. Haka på motrörelsen. Hitta vad som är en livskick för dig – och var en livskick för omgivningen. Använd gärna #livskick i sociala medier och sprid budskapet!

Läs vår FAQ – Vanliga frågor.

Läs historien om hur Livskick kom till här.

livskick.logomark.A4size