Om smalhetsnormen vore en sekt: Sagan om Smalianerna

Med sekt menas en grupp människor som är sammanbundna med någon ideologi eller någon/några ledare (Wikipedia). Följ med i Åsa Jansdotters berättelse om sekten Smalianerna – och se om du känner igen dig i ideologin…

smalhetsnormen

Hallå där!

Jag vill gärna berätta för dig om rörelsen jag tillhör – ”Smalianerna”. Vår gudomliga moder ”Smalia” vaktar och skyddar oss från det växande hotet i samhället, låter det inte bra? Vi är redan ett antal medlemmar men vi vill bli fler i vår grupp. Vi vill visa världen att ”Smalia” kan ge oss alla sinnesfrid, läka våra själsliga och kroppsliga sår, samt göra oss till hela (men mindre) människor. Genom att tro på ”Smalia” och anamma läran blir vi rättfärdiga och frälsta från våra bördor och det som gått fel i livet. Är du med?

Några trevliga journalister på landets kvälls- och veckotidningar har hjälpt mig att föra ut budskapet om oss ”Smalianer”, för att göra vår sanning så lättillgängligt som möjligt. Kanske har du läst om oss där? Journalisterna har varit väldigt tillmötesgående, och jag fick tillåtelse att göra små bilagor i deras tidningar. Det går därför att läsa reportage från vår möteslokal och intervjuer med vår ledare och våra medlemmar lite överallt numera. Artiklarna visar att ”Smalianerna” är en trygg sammanslutning med stor samhörighet. De visar också att vi kan skänka meningsfullhet i denna förvirrande och omfångsrika värld, och att våra medlemmar har fantastisk självkänsla. Känner du dig inte lite lockad nu? Det jag pratar om är ju faktiskt grundläggande psykologiska behov, som skapar en logisk grund som du borde gilla. Om inte annat borde du tilltalas av personporträtten av våra medlemmar; Lennart Välfödd och Trinda Karlsson berättar gärna hur livet fick mening och helt förändrades till det bättre när de fick kontakt med oss i rörelsen. De visar verkligen på vår fina gruppgemenskap!

Jag vill att du snabbt ska kunna ta till dig vår tro och göra den till din. Vår heliga bok ”SmartaSmärta”, som vår ledare har nertecknat efter innerliga ”samtal” med ”Smalia” ger dig möjlighet att själv läsa och förstå. Vi har också studiegrupper kring texterna, för att förklara och ge utrymme för diskussion. Har du föresten tänkt på att samtal är viktiga för att bekräfta de vi själva upplever? Vi påverkas alla av omgivningens åsikter och när människor som du och jag som delar ”Smalianernas” tro samlas kommer allt kännas än mer trovärdigt, jag lovar! På samma sätt vill jag varna dig för att ha kontakt med människor som inte tillhör oss ”smalianer”. Om du vill fortsätta umgås med familj och vänner tycker jag att du ska bjuda in dem till vår gemenskap (och vill de inte bör du nog ompröva er relation!). Utomstående som inte delar vårt budskap kan göra att du faller tillbaka eller inte går in för vår tro till 100%.

För att du ska förstå det här med gruppkänslan bättre kan du få läsa om Trinda Karlsson som helt förnekar sådant som tidigare var viktigt i hennes liv: Trinda berättar om hur ”Voluminöserna” som hon tidigare tillhörde, är ett släkte av ondo som gjorde hennes liv tungt och meningslöst och att de måste hållas på avstånd för att inte sätta griller i huvudet på henne. Visst känner du igen dig nu? Kanske du till och med känner en förhoppning om att ”Smalia” ska kunna förändra livet för dig som hon gjort för Trinda? Ja, igenkänning och identifikation är väldigt viktiga grejer för att vi ska vilja hänga med! Det blir så tydligt då att ”smalianismen” är den enda sanna läran för alla som vill finna komplett och lätt mening i livet – och de som står utanför är en trist motkraft.

Du måste också få höra om några religiösa upplevelser som våra redan hängivna medlemmar har varit med om! De här upplevelserna kan förstärka din tro och öppna upp för egna erfarenheter framöver (ja, och så behöver du inte känna att det du själv upplever är underligt utan tvärtom normalt när tron får verka!): Lennart Välfödd kan berätta om hur han, efter en tid med oss ”smalianer”, hade ett par starka upplevelser; människor såg honom, de lyfte på blicken i uppskattande miner och hälsade honom med vördnad. Det här försatte honom nästan i extas och Lennart kan gå i god för att upplevelserna var som att ”Smalia” faktiskt hade tagit gestalt i honom. Som att ”Smalia” ville visa på att allt det goda som nu skedde i hans liv, skedde just för att han hade valt den rätta, lätta och sanna vägen med ”smalianismen”. Om du är med ett tag kommer du också uppleva det!

Vi har några viktiga riter och symboler. De gör att vi som grupp blir påminda om varför vi tror, och de är bra om du har koll på dem redan nu. En av våra riter är fastan, som inträder klockan 18 på kvällen och som sedan bryts tidigast klockan 10.00 på förmiddagen. Om du iakttar den kommer du känna dig renare och ha lättare att uppleva tron. Vår viktigaste symbol är den så kallade ”närhetsstickan” som vi bär på våra kroppar. Det är en liten apparat som räknar våra steg och berättar för oss hur nära vi är ”Smalia”. Ju flera steg vi går desto närmare ”Smalia” är vi. Om du går in hårt för att komma nära ”Smalia” kan du belönas med att bli ”månadens smalian”. Det är den person som via sin närhetssticka kommit närmast ”Smalia” den månaden. Då får du ditt namn i en bok, och får även du chans att tala till medlemmarna och särskilt förkunna ”Smalias” budskap. Visst låter det bra och tryggt och visst känns ”Smalia” som att hon vill oss gott? Jag tror du kommer trivas och snart känna att livet är fyllt av mening igen. Mitt liv har verkligen fått en positiv vändning sedan jag fann tron.


Ovan är ett utdrag ur en av Åsa Jansdotters tentamensuppgifter från studierna till diakon. Uppdraget gick ut på att ”hitta på en egen sekt”. Åsa valde en sekt som hon tyvärr inte hittat på själv, utan som redan existerar runtomkring oss. I vardagligt tal kallar vi den ”vikthets”, och den handlar om att smalhet är en norm som lever och verkar överallt. Trots att normen ifrågasätts fortsätter den att vara det som de flesta strävar efter. I sin ”saga” visar Åsa på några av mekanismerna som ligger bakom detta, vilket gör det lättare att förstå varför den får råda. Men kanske också lättare att göra uppror mot…?

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>