Öppna kontorslandskap ger sjukare anställda

Öppna kontorslandskap har kommit att öka i popularitet de senaste åren, ofta med motiveringen att det skulle underlätta kommunikationen och samarbetet anställda emellan och framförallt som ett sätt att spara in på kostnader för lokaler. Forskare har tidigare kritiserat det öppna kontorslandskapet för att ha negativ inverkan på anställdas hälsa och produktivitet och nu har en ny dansk studie gett den tidigare forskningen vatten på sin kvarn.

Studien som gjordes på 2400 kontorsanställda i Danmark visade att anställda som arbetade i kontorslandskap med minst sex personer hade 62 procent fler sjukdagar per år än de som arbetade i egna kontorsrum. De som delade kontor med en annan person hade 50 procent fler sjukdagar och de som satt i mindre kontorslandskap tillsammans med två till fem andra personer hade 36 procent fler sjukdagar än de med egna kontor. Faktorer som rökning, vikt, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, ålder och kön var kontrollerade för i studien vilket tyder på att det var just utformningen på kontoret som spelade roll för sjukfrånvaron. Exakt vad i den delade kontorsmiljön det är som har negativ påverkan på hälsan kunde forskarna inte svara på men tänkbara förklaringar menade de kunde vara:

  • Den högre ljudnivån.
  • Ventilationen.
  • Ökad exponering för virussmitta.
  • Psykosociala och stressrelaterade faktorer, t.ex. att störas av kollegor och att inte kunna ha någon avskildhet på arbetet.

Forskarnas slutsats är att den kostnadsbesparing och effektivisering som kontorslandskap syftar till att ge istället kan innebära en ökad kostnad för arbetsgivaren i form av minskad produktivitet och högre sjuklönekostnader.

Studien presenterades nyligen i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Av Jenny Bagglund

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>