Ortorexi: när hälsa blivit ett mål i livet

Inom vetenskapen handlar ortorexi om en osund besatthet av att endast äta hälsosam mat. När ortorexi beskrivs populärt i Sverige förväxlas det ofta med överdriven träning, eller det som inom forskning benämns som träningsberoende. Forskare i Göteborg har tittat på skillnaden mellan hur ortorexi beskrivs i Sverige och i internationella vetenskapliga sammanhang.

ortorexi

I slutet av 1990-talet myntade den amerikanske läkaren Steven Bratman begreppet ortorexia nervosa, som dock inte är en medicinsk diagnos enligt de internationella klassifikationer som finns av sjukdomar och hälsoproblem, även om situationen på sikt kan bli skadlig för individen.

Ortorexi har under senare år uppmärksammats såväl internationellt som i Sverige. Innebörden av ortorexi i Sverige skiljer sig till stora delar från den internationella vetenskapliga kunskapen. Forskningen om ortorexi är dock fortfarande begränsad och visar motstridiga resultat.

Svensk populärversion

Linn Håman, som skrivit avhandlingen Extrem jakt på hälsa – en explorativ studie om ortorexia nervosa, bygger sin studie på enkätsvar från gymutövare, granskningar av internationella vetenskapliga artiklar och svenska dags- och kvällstidningsartiklar samt fokusgruppintervjuer med personliga tränare.

– Det framträder en bild av en svensk populärversion och en vetenskaplig version av ortorexi. Den svenska populärversionen av ortorexi innefattar överdrivna och besatta förhållningssätt till mat och ätande, en ohälsosam och överdriven träning samt en strävan efter en vältränad kropp. I den vetenskapliga versionen är däremot inte ohälsosam och överdriven träning en definierande del av ortorexi och resultaten vad gäller strävan efter en vältränad kropp är inkonsekventa, säger Linn Håman.

När ohälsosam och överdriven träning betonas som främsta kännetecken för ortorexi i Sverige, tycks ortorexi förväxlas med det som inom forskningen beskrivs som träningsberoende.

Utvecklas till destruktiva beteenden

Linn Håman understryker att överdriven träning kan förekomma såväl hos personer som betraktas ha ortorexi som hos personer med diagnostiserade ätstörningar. Det är däremot inte är träningen som definierar ortorexi, eftersom det handlar om en besatthet av att äta hälsosam mat.

I båda versionerna kan ortorexi förstås som en konsekvens av en extrem jakt på hälsa, där hälsa har utvecklats till ett mål till skillnad från en resurs i vardagen. Det kan börja som ett hälsosamt ideal som med tiden eskalerar och utvecklas till destruktiva beteenden i för­söken att uppnå perfekt hälsa.

Källa: Pressmeddelande från Göteborgs universitet
Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>