Överväldigande bevis för länk mellan läsk och diabetes

Genom att regelbundet konsumera sockrade drycker löper man större risk att utveckla diabetes typ 2 eller metaboliskt syndrom. Tydliga och överväldigande bevis för detta har funnits i ny forskning som nyss publicerats i tidningen Diabetes Care.

Metaboliskt syndrom är en sjukdom som ökar risken för utveckling av diabetes och hjärtkärlsjukdomar och består av en samling ohälsosamma tillstånd – bland annat stort midjemått, höga blodfetter, lågt HDL (det ”goda” kolesterolet), högt blodtryck och förhöjt blodsocker.

Tidigare forskning har lyft fram ökad risk för övervikt vid högt intag av läsk, och gjort slutsatsen att det även är länkat till diabetes typ 2 då övervikt är en stor riskfaktor.

Denna översiktsstudie har tagit fram tidigare forskning som berört sockrade drycker och diabetes typ 2/metaboliskt syndrom. Det var elva oberoende studier innehållande 300 000 deltagare som analyserades. Man fann att risken att utveckla diabetes typ 2 var 26 % högre och för metaboliskt syndrom 20 % högre hos de som drack en till två sockrade drycker per dag. Detta jämfört med de som maximalt drack en sådan dryck i månaden. Daglig konsumtion på bara en flaska (33 cl) ökade risken för diabetes typ 2 med ungefär 15 %.

Författarna till artikeln vill betona att sockrade drycker bara är en av flera faktorer som ökar risken för utvecklandet av diabetes och metaboliskt syndrom, men att detta faktiskt är en faktor som är lätt att åtgärda. De anser att man bör begränsa intaget av sockrade drycker och ersätta dem med hälsosamma alternativ, som vatten, för att minska risken för diabetes, övervikt, gikt, försämrad tandhälsa och hjärtkärlsjukdom.

Läs hela artikeln här: Diabetes Care

Bild: SXC

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>