Övervikt faktor för oupptäckt ätstörning

Den vanligaste uppfattningen är att en ätstörning handlar om en mager kvinnokropp, vilket ofta förstärks i media. Forskning visar dock att överviktiga och feta personer har en ökad risk för ätstörningar, detta utan att någon lägger märke till det – inte ens inom vården.

Bild: Pixabay

En studie från 2017 gjord i USA undersökte 9713 universitetsstudenter på tolv olika platser och fann att kroppsvikten var den faktor som främst kunde förutse symtom för ätstörningar; studenter som var överviktiga eller feta (enligt BMI) hade högst risk att drabbas av ätstörning. En annan studie från 2015 undersökte patienter som sökte hjälp för ätstörningar med restriktivt matintag (t ex anorexia nervosa), och fann att över 36% av dessa patienter hade en bakgrund med ett högt BMI. Symtom hos dessa personer hade oftast inte noterats förrän senare, då ätstörningen hamnat i ett allvarligt skede. Ytterligare en studie från 2013 fann att symtom för ätstörningar hos tonåringar som tidigare varit överviktiga eller feta inte bara gick oupptäckta – symtomen hade dessutom uppmuntrats av vårdpersonal.

Vi lever i en kultur som svartmålar och skambelägger fett. Att ha en fet kropp ses som moraliskt misslyckat, som ett bevis på att vara en sämre människa. Feta personer får ideligen höra detta och är måltavlor för diskriminering. Det är kanske inte så underligt att många försöker göra vad som helst för att bli av med vikten och skammen – genom ätbeteenden som förstör deras hälsa. En ätstörning startar ofta med bantning vilket normaliseras av samhället då viktnedgång i sig framhålls som enda sättet att ”bli hälsosam” om man är överviktig. Sättet att gå ned i vikt – sunt eller osunt – verkar paradoxalt nog mindre betydelsefullt.

Kunskapen om ätstörningar måste bli bättre: Vårdpersonal måste sluta rekommendera viktnedgång genom pulverdieter eller andra ohälsosamma metoder som kan leda till ätstörningar. Det är även viktigt att ta hänsyn till att personen som har fetma redan kan lida av en ätstörning (t ex hetsätningsstörning). Hur många som får viktminskningskirurgi har en oupptäckt ätstörning och varför läggs inte resurser på att behandla de bakomliggande problemen?

Det är dags att sluta skambelägga överviktiga och istället skapa bättre förutsättningar i samhället för att på ett säkert och hälsosamt sätt hitta sunda beteenden och i slutänden en eventuell viktnedgång!

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>