Att något kallas naturligt betyder inte att det är oviktigt

Att bli mamma var för mig som att bli medlem i en hemlig klubb, där sanningar och konspirationer i samhället uppdagades. Hos många mammor finns ett uppdämt behov av att berätta om sina förlossningar. Jag förstår det behovet till fullo.

Läs artikeln

Tillämpning av Vikingalagen för att stärka självkänslan – del 2

Jag har upplevt problem med min självkänsla, och jag har haft svårt att se mitt eget värde utan att för den sakens skull behöva prestera. Som en del i att stärka självkänslan fick jag rådet av en vän att lära

Läs artikeln

Vanor för ett balanserat träningsbeteende

Hälsomanin ökar i Sverige, och i takt med att träningstrenden blir starkare faller fler också offer för ett tvångsmässigt träningsbeteende. För att själv kunna avgöra om det gått för långt kan det vara bra att veta vad som är normalt träningsbeteende.

Läs artikeln

Att bli mamma är inte att bli någon annan

Idag firar jag min 10:e mors dag. Jag känner mig som en helt annan person än för ett decennium sedan. Men det är jag rätt säker på att de flesta människor gör. “Motherhood has changed my life” – försök hitta

Läs artikeln