Lagom är bäst när det gäller fysisk aktivitet och hjärtsjukdom

Friska personer med övervikt eller fetma kan undvika hjärtsjukdom med hjälp av fysisk aktivitet. Men för mycket högintensiv träning ökar risken att drabbas istället. Tre studier visar att måttlig fysisk aktivitet är det bästa för hjärtat – inte för lite och

Läs artikeln

Att något kallas naturligt betyder inte att det är oviktigt

Att bli mamma var för mig som att bli medlem i en hemlig klubb, där sanningar och konspirationer i samhället uppdagades. Hos många mammor finns ett uppdämt behov av att berätta om sina förlossningar. Jag förstår det behovet till fullo.

Läs artikeln

Tillämpning av Vikingalagen för att stärka självkänslan – del 2

Jag har upplevt problem med min självkänsla, och jag har haft svårt att se mitt eget värde utan att för den sakens skull behöva prestera. Som en del i att stärka självkänslan fick jag rådet av en vän att lära

Läs artikeln

Vanor för ett balanserat träningsbeteende

Hälsomanin ökar i Sverige, och i takt med att träningstrenden blir starkare faller fler också offer för ett tvångsmässigt träningsbeteende. För att själv kunna avgöra om det gått för långt kan det vara bra att veta vad som är normalt träningsbeteende.

Läs artikeln