Myter och skönhetsideal – om svenskarnas oskyddade solande

Vi svenskar solar mer än vad man gör i andra länder – och det är även svenskarna som bränner sig mest. Den typ av hudcancer som heter malignt melanom ökar dramatiskt i Sverige (sedan år 2000 har fallen fördubblats) och

Läs artikeln

Lagom är bäst när det gäller fysisk aktivitet och hjärtsjukdom

Friska personer med övervikt eller fetma kan undvika hjärtsjukdom med hjälp av fysisk aktivitet. Men för mycket högintensiv träning ökar risken att drabbas istället. Tre studier visar att måttlig fysisk aktivitet är det bästa för hjärtat – inte för lite och

Läs artikeln

Att något kallas naturligt betyder inte att det är oviktigt

Att bli mamma var för mig som att bli medlem i en hemlig klubb, där sanningar och konspirationer i samhället uppdagades. Hos många mammor finns ett uppdämt behov av att berätta om sina förlossningar. Jag förstår det behovet till fullo.

Läs artikeln

Tillämpning av Vikingalagen för att stärka självkänslan – del 2

Jag har upplevt problem med min självkänsla, och jag har haft svårt att se mitt eget värde utan att för den sakens skull behöva prestera. Som en del i att stärka självkänslan fick jag rådet av en vän att lära

Läs artikeln