Perfektionism gör dig sjuk

Är du en sådan som ständigt strävar efter att vara perfekt? Får du dåligt samvete om du inte når fram till dina mål eller gör små misstag? Perfektionister, per definition, strävar efter det bästa. De ska skriva perfekta tentor, vara noggranna i sitt arbete och uppfostra perfekta barn. Man skulle kunna anta att det betyder att perfektionister även har den perfekta hälsan, men ny forskning avslöjar att detta beteende både kan medföra positiva och negativa effekter.

Även om perfektion är ett omöjligt mål kan strävan efter det vara bra för hälsan, t ex att klara av att följa en strikt regim för behandling av kroniska sjukdomar som diabetes typ 2. Men att försöka vara perfekt hela tiden (t ex att aldrig missa träningen eller att alltid låta bli skräpmat) kan också leda till sämre fysisk hälsa och högre risk för för tidig död. En ny studie följde 450 vuxna och fann att de som hade höga krav på att vara perfekta hade 51 % högre risk för för tidig död än de utan krav på perfektion. Det kan bero på att perfektionister spenderar så mycket tid på att sträva efter att vara perfekta att de försummar sin hälsa och ökar sin stress, men också att den ångest och stress som förknippas med perfektionism kan bidra till förkortad livslängd. För personer som lider av typ 2-diabetes – en sjukdom som kräver strikt disciplin – hade perfektionisterna istället en 26 procentig lägre risk för död.

Att vara duktig på sitt jobb och inte slarva är ju en väldigt bra egenskap. Det är däremot lämpligt att lämna sitt perfekta jag på jobbet och inte dra med det hem till familjen. Någonstans måste man få slappna av och vara kravlös. Sedan finns det människor som har så höga krav på sig själva att de inte klarar av att uppnå några mål alls. Man är så självkritisk att inga resultat är tillfredsställande.

Ytterligare en påverkan perfektionismen har är på det sociala. Socialt stöd är otroligt viktigt för hälsan. Perfektionisten ställer höga krav på sin omgivning, vilket ingen egentligen når upp till, och därför blir man besviken och kanske stöter bort familjemedlemmar eller vänner. Det kan också vara så att perfektionisten isolerar sig från sin omgivning i rädsla för att någon ska upptäcka att denne inte alls är perfekt och har samma fel och brister som alla andra. Kanske behöver man egentligen hjälp och stöd, men kan inte fråga efter det. Och även om man får det stöd man behöver ser man inte det utan uppfattar hjälpen som störande och ser inte att man faktiskt har människor omkring sig.

Detta är ett outforskat område och forskarna anger att det behövs mer studier för att säkert kunna göra dessa kopplingar, men andemeningen finns där ändå. Ta hand om dig själv, sätt men ge dig själv en paus ibland också. Eftersom perfektion inte är möjligt, varför göra dig själv sjuk i onödan?

Källa: Yahoo News

Bild: stock.xchng

Mer att läsa

4 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>