Perfektionism – riskfaktor för självmordstankar

Perfektionism är en större riskfaktor för självmordstankar än man tidigare trott, enligt en kanadensisk studie från 2014. Författarna till studien vill uppmärksamma att perfektionism kan leda till destruktiva beteenden, och vill att kliniska riktlinjer för självmordsrisk ska inkludera perfektionistiskt beteende.

perfektionism

– Det finns ett akut behov av att titta på perfektionism utifrån ett personcentrerat perspektiv, som en individuell och samhällelig riskfaktor i arbetet att sätta ihop kliniska riktlinjer för hur man utvärderar riskfaktorer för självmord, säger Gordon Flett, forskare vid York University. Lika viktigt är detta för suicidprevention i folkhälsoarbetet.

George Flett och hans medarbetare uppger att läkare, advokater och arkitekter, och liknande yrken där precision är viktig och där det ställs krav på ledarskap, löper högre risk för perfektionismrelaterade självmord. I deras artikel, som publicerades oktober 2014, belyser de bland annat hur självmordstankar kan kopplas ihop med pressen att vara perfekt.

Att ständigt vara exponerad för krav på perfektion (socialt kallat perfektionism), har ett konsekvent samband med känslor av hopplöshet och tankar på självmord. Dessa personer led ofta även av andra typer av psykologisk smärta, stress, övergeneralisering, och en form av känslomässig perfektionism som begränsar viljan att uttrycka självmordstankar.

Artikeln diskuterar också varför det är nödvändigt att på en förebyggande nivå skapa handlingsplaner för vissa yrkeskategorier, så att de får hjälp att stå emot pressen och minska risken att gömma sig bakom en till synes osårbar mask.

Tidigare forskning har även kommit fram till att perfektionism, det vill säga behovet av att ständigt vara och visa sig perfekt, kan leda till olika typer av psykisk ohälsa. Det är viktigt att vi visar varandra att vi är sårbara, att vi vågar misslyckas och att vi kan berätta för någon när vi mår dåligt. För återigen så är ju ingen perfekt.

Källa: York University

Studien: Flett, Gordon L.; Hewitt, Paul L.; Heisel, Marnin J. The destructiveness of perfectionism revisited: Implications for the assessment of suicide risk and the prevention of suicide. Review of General Psychology, Vol 18(3), Sep 2014, 156-172

Foto: Aram Vartian

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>