Promenader har lika stora fördelar för hälsan som löpning

En snabb promenad kan ha lika stora fördelar som löpning när det gäller blodtryck, kolesterolhalt och minskad risk för diabetes.

löpning, promenader, löpa, springa, promenera, blodtryck, kolesterolhalt, diabetes, risk, studie, hälsa, motion, energi, hjärtsjukdom, kärlsjukdom

I en ny studie följde man drygt 33 000 löpare och 15 000 människor som promenerade under sex år. Forskarna fann att samma energi som används för promenader med måttlig intensitet och löpning med hög intensitet resulterade i liknande påverkan på blodtryck, kolesterol, diabetes och möjligtvis även hjärtsjukdom.

Promenader och löpning är, enligt en av författarna till studien, idealiska att använda i tester som undersöker hälsofördelar med måttlig kontra hög intensitet, eftersom de båda motionsformerna involverar samma muskelgrupper.

Till skillnad från tidigare studier analyserade man promenader och löpning efter energiåtgång i enlighet med avstånd istället för tid. Ju mer löparna sprang och gångarna gick, desto större fördelar kunde man se för hälsan. Om mängden energi som gått åt var samma i de båda grupperna, så var hälsofördelarna jämförbara.

I en jämförelse av energiåtgång med högt blodtryck, hög kolesterolhalt, diabetes och kranskärlssjukdom fann man att risken att drabbas av nedanstående sjukdomstillstånd i procent är enligt tabellen:

Löpning Promenader
Högt blodtryck 4,2 % 7,2 %
Högt kolesterol 4,3 % 7 %
Diabetes 12,1 % 12,3 %
Kranskärlssjukdom 4,5 % 9,3 %

 

Promenader kanske är en mer hållbar aktivitet för många, jämfört med löpning. Dock skriver forskarna att de som väljer att springa ofta tränar dubbelt så mycket som de som väljer promenader – vilket kan ha att göra med att de kan klara av dubbelt så mycket under en timmes tid.

Däremot är inte alla människor skapade för att springa – det gäller att lyssna på kroppen och välja en motionsform som passar och som man klarar av att hålla på med under många år. Här ser vi ju att det går lika bra att promenera!

Källa: Paul T. Williams and Paul D. Thompson. Walking Versus Running for Hypertension, Cholesterol, and Diabetes Mellitus Risk Reduction. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, April 4 2013 DOI:10.1161/ATVBAHA.112.300878

Bild: www.freedigitalphotos.net

Mer att läsa

2 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>