Prosocialt beteende bör uppmuntras för att utvecklas – särskilt hos pojkar

Att agera prosocialt – oavsett om det är av altruistiska skäl eller för egen vinnings skull – är positivt för både individen och samhället. Nu har forskare fastslagit att ett sympatiskt beteende gentemot andra kan utvecklas hos alla. Samtidigt oroar de sig för att samhället inte uppmuntrar egenskaperna tillräckligt, speciellt inte hos tonåriga killar.

prosocial osjälvisk altruism ge

Vi ser dem överallt, både i historien och i dagens tidningar: människorna, kända som okända, som agerar och engagerar sig för andra. De delar med sig av tid, pengar och makt i ett gott syfte. Det kan vara i form av ren altruism, men också för att det får dem själva att må bra, att få andra att må bra. Att det finns ett samband mellan altruism och sympati, och mellan altruism och välbefinnande, har länge varit känt – men man har inte tidigare varit säker på vilket som varit hönan och ägget: föds vissa mer sympatiska än andra och börjar därför agera altruistiskt, eller agerar vissa mer prosocialt och blir därmed mer sympatiska personer?

En ny studie tyder på att både och gäller. Efter att ha följt en grupp 12-åringar i fyra år kunde forskarna se att de tonåringar som från start uppvisade mer sympati gentemot andra oftare engagerade sig och agerade prosocialt – samtidigt som de som ofta deltog i aktiviteter där de visade medkänsla och delade med sig gradvis ökade sin sympati.

Resultaten visar alltså att det finns goda chanser att skapa sympatiska individer – något som skulle gynna hela samhället, i många hänseenden. Dock kunde man i statistiken tydligt se hur pojkarna i studien gradvis visade både färre prosociala beteenden och mindre sympati ju äldre de blev. Flickorna låg generellt högre i båda värdena och utvecklade oftare sin förmåga till altruism och sina sympatikänslor över tid. Detta tyder på att pojkar inte uppmuntras i samma utsträckning till att vara osjälviska och bry sig om andra. En av studiens författare konstaterar:

—Tyvärr finns det i samhället en press på pojkar att vara tuffa och inte uttrycka känslor, som ses som ”svaghetstecken”, trots att det egentligen borde ses som styrka! Prosocialt beteende är något naturligt för människan, men i vissa kulturella kontexter blir det svårt för tonåringar att ge uttryck för detta.

—Vi måste se över de arenor där tonåringar befinner sig och göra det enklare för barn att uttrycka det de naturligt har inom sig.

Källa: University of Missouri

Bild: Pixabay

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>