Recension: ”Den mörka hemligheten”, av Egil Linge och Dan Josefsson

För några år sedan kom författarna Egil Linge (psykolog, terapeut och författare) och Dan Josefsson (journalist) ut med boken Hemligheten, som då ville bringa ljus över varför en del av oss har svårt med nära och varaktiga relationer. Utgångspunkten som författarna använder sig av är anknytningsteorin, som bland annat handlar om hur vi som små anknyter till viktiga nyckelpersoner (föräldrar till exempel).

Den desorganiserade anknytningen

Det framgår tydligt att det vi erfar som barn, även ger utslag i det vuxna livet.  I boken finns även  praktiska övningar, för den som vill testa. Det finns ytterligare en anknytningsteori, som författarna tyckte skulle få extra uppmärksamhet – den desorganiserade anknytningen. Resultatet blev en ny bok som kom ut under hösten 2011 – med det spännande namnet: Den mörka hemligheten (Natur&Kultur 2011). Det är en uppföljare, som kan läsas fristående från den första.

Vardagspersonen och överlevnadspersonen

I boken introduceras vi till vardagspersonen och överlevnadspersonen, två personer som vi alla är i kontakt med inom oss. Ett nyfött barn saknar nästan helt vardagspersonen och är utlämnat åt överlevnadspersonen. Som namnet avslöjar är den personen ofta inställd på kamp och flykt, där känslan får styra över förnuftet. För att en vardagsperson ska kunna utvecklas behöver barnet ha möjlighet att anknyta känslomässigt  till sin förälder (eller motsvarande) så att föräldern blir en ”trygg bas” för barnet. Då bäddas det för att en vardagsperson kan utvecklas. Och utifrån det läggs grunden till de relationer som vi står inför som vuxna. Att ständigt vara på sin vakt (försöka ”överleva”) kan ge olika psykiska besvär, och också  problem med nära relationer.

Att utveckla en vardagsperson

Genom att använda olika case (som Egil Linge har behandlat i terapisessioner) kommer vi i boken i kontakt med personer som genom sitt förflutna har problem i vuxenlivet. Vi får se hur tidiga trauman leder till beteenden senare i livet. Fokus ligger på den desorganiserade anknytningen. Den kan få svåra följder för den vuxne och vi får se orsakerna till dess uppkomst och kanske än mer intressant: dess konsekvenser. Symtomen kan se ut på många olika sätt: relationsproblem, oförklarlig fysisk smärta, sömnproblem och stora humörsvängningar är några exempel. Den mörka hemligheten visar hur viktigt det är att utveckla en vardagsperson, annars får överlevnadspersonen alltför mycket utrymme inom oss och kan förmörka stora delar av våra liv.

En intressant bok med perspektiv

Sammantaget är detta en intressant bok, där vi får perspektiv på hur allt hänger samman. Vi får kunskaper kring den desorganiserade anknytningen, och även läsa om hur andra har gjort för att komma ur destruktiva beteenden. Praktiska tips finns även med denna gång! Rekommenderas!

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>