Recension: ”Med Tao i tankarna” av Marta Cullberg Weston

En aktuell bok för i år är Med Tao i tankarna av Marta Cullberg Weston (Natur&Kultur 2013). Det är en livsfilosofibok som tar avstamp i en gammal visdom, taoismen. Den är nära förknippad med naturen och författaren har själv en särskild relation till denna filosofi, då med koppling till Gotlands södra udde och dess omgivningar. I boken får vi ta del av naturen på denna udde i form av fotografier, som ett sätt att förstå Taoismen.

recension, med tao i tankarna, marta cullberg weston, natur&kultur 2013, livsfilosofi, bok, taoism, tao, taoismen, naturen, meditation, enkelhet, förändringar, ordspråk, visdom, grundminut

En naturlig fråga som jag ställde mig tidigt var: hur kan tao ge oss det vi behöver? Behöver vi ytterligare en metod för att förstå våra liv? Och passar tao in i 2013? Svaret kommer tidigt i boken: Tao handlar inte om timmar av meditation och stillhet. Taoismen själv uppkom under en turbulent tid vilket passar dagens höga tempo väl. Dess visdom ger intressant information, om oss själva och om vår omgivning – särskilt naturen.

Boken går igenom olika teman, ett av dem är förändring. Många gånger verkar förändringar vara svåra att genomföra, både till det yttre och till det inre – det finns ett motstånd. Det taoismen menar är enkelt: förändring är något naturligt. Författarens språk och även kärnfulla citat gör att jag som läsare får en djupare förståelse. Ett exempel är det kinesiska ordspråket ”vatten i rörelse luktar inte”.

Andra teman som tas upp är: Hitta ditt inre centrum, Lidande är en del av livet och Respektera det egna självet. Bokens styrka ligger i den praktiska dimensionen, där övningar finns i slutet på kapitlen. Det handlar också om små saker som vi kan göra för att leva vår liv på ett bättre sätt; ta till exempel övningen om att göra en grundminut – en slags minimeditation skapad av Martin Boroson. Det handlar alltså om fokuserad andning under en minut. Enkelheten gör övningarna lockande, och genomförbara!

Böcker som tar upp hur vi lever våra liv, hur vi ska bli av med stress och sätt att se på tillvaron är idag vardagsmat. Den stora utmaningen är att ta sig tid att faktiskt göra något aktivt för att förbättra sin situation. Att läsa en bok kan vara en början, men att ta till sig och öva sig på andning, lugn och tacksamhet är inte alltid prioriterat. Med Tao i tankarna känns som ett vackert skrivet inbjudningskort, där vi får komma på livets tillställning och där möjligheten att njuta av natur och själens formbarhet är extra stor.

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>