Recension: Miss Representation – om kvinnans roll i media och medias roll i kvinnans liv

Vilka bilder av tjejer och kvinnor är representerade i media? Och hur påverkar dessa bilder samhället? I en tid då kvinnor i USA spenderar mer pengar på utseende än på utbildning, synar Jennifer Siebel Newsom dagens media och dess påverkan på kvinnor, män och barn i dokumentären Miss Representation.

Bild: The Representation Project

Bild: The Representation Project

Medias roll i samhället har utvecklats till att idag vara både budskap och budbärare och är därför ett inflytelserikt verktyg för att forma vårt samhälle. Påverkan blir alltmer påtaglig; statistik visar att i USA tillbringar tonåringar 10 timmar och 45 minuter med media varje dag. Det är lätt att lista ut att media påverkar hur vi ser världen, människorna i den och oss själva. En sådan stark influens kan spela en avgörande roll för tonåringar som letar efter en identitet och förebilder att se upp till.

Den centrala frågeställningen i dokumentären Miss Representation är hur media påverkar kvinnors vilja och ambition till att bli ledare, eftersom media nedvärderar kvinnor som lyckats ta sig till toppen i politiken eller inom media- och företagsvärlden. Avsaknaden av positiva bilder av kvinnor att se upp till för gällande talang och intelligens är tydlig. Vad som visas istället är unga, avklädda kvinnor, vars fokus är utseende och män. Dokumentären betonar också att när kvinnor kommer upp i 40-årsåldern finns de inte mer – de försvinner ur media.

Kontentan blir att tjejer och kvinnor objektifieras, sexualiseras, fördummas och begränsas. Men utöver att slå fast detta, tar sig Miss Representation tid till att utforska lösningar:

  • Som konsumenter har vi alla makt. Vi kan sluta köpa tidningar som nervärderar kvinnor och produkter som i reklamen sexualiserar och objektifierar kvinnor. Som konsumenter har vi också rätten att klaga på program, artiklar och åsikter i media som diskriminerar och gör kvinnor och män till ouppnåeliga stereotyper. Ju fler som säger ifrån, desto större chans att en förändring sker.
  • Vi kan se på media kritiskt och prata med våra barn och tonåringar om vad de ser och hur de uppfattar det de ser. Vi kan ge dem kunskap i att analysera bilden media ger och förstå det som är osant och vinklat.
  • Som kvinnor kan vi vara goda förebilder för yngre tjejer och flickor. Kom ihåg att barn gör som vi gör, inte som vi säger. Fråga dig själv: Skulle jag göra detta om en flicka stod och tittade på? Hur skulle jag känna om hon sen gjorde likadant?
  • Som kvinnor bör vi alltid stötta varandra. Ofta visas kvinnor som rivaler i media, som till exempel i dokusåpor eller till och med i nyheter där kvinnliga politiker målas upp som konkurrenter med vassa klor, även om så inte alls är fallet.  Därför är det extra viktigt att kvinnor stödjer andra kvinnor och också säger ifrån när andra kvinnor behandlas orättvist.

Miss Representation tar oss på en resa där kvinnor, män och tonåringar kommer till tals. Budskapet når fram genom tydliga mediala bilder som enkelt pekar på problematiken. Det finns även en styrka i att dokumentären avslutas med frågeställningen: vad kan vi göra? Återigen hörs både kvinnors, mäns och tonåringars lösningar – alla får en vägande röst. Dessutom fångar dokumentären tittaren genom det känslomässiga bandet eftersom en mamma – en kvinna som själv jobbat inom media och som lidit av ätstörningar – producerat och är berättaren i filmen.

Dokumentären rekommenderas starkt till dem som vill förstå hur media påverkar oss och formar världen vi lever i, och till föräldrar som vill få en förståelse för hur media påverkar barn och de beslut och vägval våra, framförallt döttrar, tar. Även de som jobbar med ungdomar kan få stor utdelning av Miss Representation.

Vill du veta mer om Miss Representation och hur du kan hjälpa till att skapa en förändring gå in på:
www.therepresentationproject.org

Mer att läsa

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>