Anna-Karin Sahlin

Jag är 29 år gammal och kommer från den fina staden Östersund. Idag bor jag i Frederikshavn i Danmark tillsammans med min sambo. Jag är utbildad sociolog och brinner för olika samhällsfrågor. De som ligger närmast om hjärtat är ämnen som ideal, ätstörningar och självkänsla. För tillfället arbetar jag i ett projekt som handlar om psykisk ohälsa bland unga.

Anna-Karin SahlinJag har skrivit boken ”Du ska vara perfekt” som kom ut i december 2013. Boken handlar om alla de krav och den press vi har på oss idag. Dels när det gäller skönhetsideal, men också när det gäller att prestera. Jag tar bland annat upp en del kring sociala mediers inverkan, jämförelsen med andra, min egen resa från sjuk i anorexi till ett friskt liv, självkänsla och mycket annat. Boken syftar till att ge inspiration och inge hopp och positivitet, samt till att börja prioritera det i livet som känns viktigt – på riktigt!

Förutom att jag älskar att skriva och mer än gärna diskuterar och problematiserar olika samhällsfenomen så är jag en kriminaltokig person som plöjer igenom alla svenska och danska kriminalserier jag kommer åt. Kanske lite mer än vad som skulle klassas som ”normalt”. Vad nu det betyder. Min förhoppning är att med mina texter kunna inspirera till att börja prioritera det som verkligen är viktigt i livet.

Läs alla mina artiklar på Livskick här!

Du når mig bäst på: annakarinsahlin@hotmail.com

Du hittar mig även här:

Är du intresserad av att köpa min bok så finns den på bokus.com eller så kan du maila mig på duskavaraperfekt@gmail.com så skickar jag den.