Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för flertalet sjukdomar

Regelbunden fysisk aktivitet kan minska risken för tiotalet fysiska och psykiska sjukdomar, samt sakta ner åldrandet. Detta enligt en ny översiktsstudie som granskat 40 andra studier publicerade mellan 2006 och 2010. Näst efter att inte röka är att vara fysiskt aktiv det bästa livsstilsvalet man kan göra för att förbättra hälsan.

Dessa fördelar kunde ses i de 40 studier man kartlade:

 • Regelbunden måttlig till intensiv fysisk aktivitet associeras med minskad risk för hjärtsjukdom och stroke.
 • Genom att öka den fysiska aktiviteten kan man minska risken för vissa typer av cancer, benskörhet, typ 2 diabetes, depression, övervikt och högt blodtryck.
 • Bevis finns för fördelaktiga effekter för prevention av cancer och det finns ett samband mellan hög nivå av fysisk aktivitet och lägre förekomst av cancerdödsfall.
 • Att gå eller cykla åtminstone en halvtimme varje dag är förknippat med minskad risk för cancer och om man går eller cyklar en timme om dagen sjunker risken med 16%.
 • Det finns ett starkt samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskad risk för tjocktarmscancer.
 • Män som är mer aktiva på arbetet (och inte bara sitter vid ett skrivbord) har minskad risk för prostatacancer.
 • Män som är fysiskt aktiva har mindre risk att drabbas av erektionsproblem.
 • Mer och mer bevis kommer även fram som visar på att fysisk aktivitet kan minska risken för demens hos äldre.

Sammantagna rekommendationer:

 • Friska vuxna mellan 18 och 65 år bör ha som mål på 150 minuter måttligt intensiv fysisk aktivitet i veckan, t ex en halvtimmes rask promenad, fem dagar i veckan. Och människor som tränar mer högintensivt, t ex löpning, bör sikta på 20 minuter tre dagar i veckan.
 • Friska vuxna bör varje vecka träna två styrketräningspass som jobbar med kroppens stora muskelgrupper.
 • Äldre människor kan dra fördel av balans- och flexibilitetsträning.
 • Fysiskt aktiva människor bör fortsätta träna även i medelåldern och i högre ålder, och de som inte är fysiskt aktiva bör öka sin aktivitet.
 • Att inte röka och att äta hälsosamt är också viktigt.

Idealet för att få maximala hälsofördelar är att man motionerar, låter bli att röka, äter en hälsosam kost och har ett BMI under 25. Ju fler av dessa faktorer man har, desto större skydd har man mot kroniska sjukdomar. Även om man exempelvis har svårt att sluta röka men bibehåller vikten kan man ändå få många fördelar genom att öka den fysiska aktiviteten.

Fysisk inaktivitet leder till många sjukliga förändringar i kroppen. Det verkar som att våra kroppar fungerar bäst vid en viss nivå av fysisk aktivitet.

Läs hela rapporten: The International Journal of Clinical Practice

Bild: SXC

Mer att läsa

En kommentar

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>