Samhällsfenomenet Ortorexi – en personlig reflektion

Vad händer när det råder en uppfattning i samhället om att det är ”allt eller inget” som gäller när det kommer till vår hälsa? Finns det potentiella nackdelar med att redovisa alla dina måltider i sociala medier; att tvinga sina anställa att delta i lopp och gå med stegräknare; att värdeladda och kategorisera mat som ”ren” eller ”oren”? Är det en slump att fler och fler söker hjälp för ortorexi när snart ingen plats är fredad från fitnesstrenden? Här reflekterar Lorena över frågor kring hur hälsotrender tänkta att bidra till bra mående i vissa fall kan bidra till dåligt.

ortorexi

Det finns många fördelar, men också en del nackdelar med samhällsfenomenet ”hälsa är hett”. För majoriteten som hakar på hälsotrenden är den en källa till livskvalitet och välmående, men för andra är drivkraften istället ångest och tvångsmässighet.

Hänsynslös marknadsföring
På sista tiden har det pågått viss mediedebatt om fenomenet ortorexi. När jag nu diskuterar detta tillstånd grundar jag mig på definitionen i boken Ortorexi: fixering vid mat och träning av Yvonne Lin & Anatoli Grigorenko:

”Ortorexi innebär fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extremt stora träningsmängder. Det är inte en vedertagen diagnos utan ett samhällsfenomen; det är en stigande trend i en tid när jakten på perfekta kroppar, evig ungdom och topprestationer är vanligt förekommande. Konsekvensen blir kroppslig nedbrytning, stark oro, sömnsproblem, smärta, tvångsmässigt beteende, självbestraffnig med mera. På sikt leder detta b l a till försämrad fysisk prestationsförmåga, skador, minskat psykiskt välbefinnande och försämrad livskvalitet. I likhet med beroenden ökar toleransen vid ortorexi vilket leder till att kraven på nyttiga livsmedel och allt högre träningsdos ökar, bland annat för att kunna dämpa ångest och uppleva välbehag. En ortorektiker äter endast det som anses vara nyttiga livsmedel för att undvika att må dåligt. Ortorektiker tränar inte för att må bra utan för att de mår dåliga av att inte träna.”

Att ortorexi har fått relativt stor medial uppmärksamhet de senaste året kan ses som en följd av att fitnessindustrin idag har lyckats fånga upp sveriges befolkning på ett aldrig tidigare skådat sätt. Ganska hänsynslös marknadsföring säljer in löften om ett perfekt och lyckligt liv: Bara du tränar på rätt anläggning, har rätt skor, rätt pulsklocka, äter rätt livsmedel och ”aldrig vilar” från dessa kanaler med ”inspiration”- kan du också uppnå detta. ”Inspirationen” kommer främst i form av bilder på ”perfekta” kroppar och citat om att ”härda ut” – motiverande och stärkande för vissa, men för många mest stressande och tärande.

Dessvärre har debatten kommit att infekteras av individer som mest är intresserade av att lyfta sin egen person och skaffa fler fans genom en karismatisk men aggressiv retorik. Konspirationsteorier om att valfri myndighet, livsmedelsverket, riksidrottsförbundet eller liknande försöker köra folkhälsan i botten genom att varna för träning och hälsosam kost har förekommit. Somliga har alltså utnyttjat debatten för att på bekostnad av dem som faktiskt har ortorexi, få göra sina egna poänger. Tråkigt. Speciellt eftersom det inte är någon som påstår att det är dåligt att träna eller äta hälsosamt.

Sund kost och träning är bra – med en sund inställning
Om en inaktiv person med ohälsosamt leverne gör positiva förändringar i lagom takt så kommer hen att må bättre, det är ingen som ifrågasätter. Jag själv tycker mycket om att träna och utmana mig fysiskt – och nu när jag är frisk från min ätstörning så kan jag göra det med en sund inställning till både min självbild och återhämtning respektive näringsintag. Inga konstigheter. Det här är inget problem. Och det är ett större problem med ökad ohälsa på grund av stillasittande och så kallade vällevnadssjukdomar, än vad det är med ortorexi. Det betyder dock inte att det inte finns; det är två olika problem oberoende av varandra. Det är lika ologiskt att tycka att vi inte kan angripa båda problemen som att säga att vi inte kan lära oss matte och engelska i skolan samtidigt.

Låt oss istället för sensationsrubriker och låtsaskonflikter prata om ortorexi baserat på erfarenhet.

Råden når fel målgrupp
De råd som basuneras ut i media plockas tyvärr ofta upp av fel målgrupp. De flesta av oss som har följt råden om att skippa kolhydrater och motionera bort den där bullen och den där glassen, tillhör inte kategorin som råden faktiskt är riktade till. Vi som har tagit åt oss hade visserligen i nio fall av tio goda intentioner från början. Vi ville tappa ett par kilo, prestera lite bättre i vår sport eller känna att vi lever lite mer häslosamt. Någonstans på vägen halkade vi snett, tog det hela lite för långt och alltför sent upptäckte vi att vi inte klarade av att lyssna på kroppen längre.

Vi varken kan eller ska göra vad som helst mot kroppen. Om en redan hårt tränande individ börjar äta svältkost maskerad som ”clean eating”, inte återhämtar sig och samtidigt ökar träningsmängden – ivrigt påhejad av en omgivnig som inte har någon aning om hur den drabbade mår, så hamnar hen till slut i svält. En kropp i svält säger ifrån, för vi behöver faktiskt vila när vi är slitna och äta när vi är hungriga. Plötsligt uppstår det en mängd obehagliga symptom, som tvångsmässighet, ångest, fixering och oro. Även fysiologiska symptom tillkommer, som svullenhet, kramper, låg puls och lågt blodtryck, förstoppning, insomnia, yrsel, svettningar, låg puls, amenorré, med mera.

Den som tar hälsosträvan för långt kan utveckla ortorexi även om hen varit helt fysiskt och psykiskt frisk innan. Vem som helst kan drabbas, eftersom det är fysiologiska mekanismer som sätter igång ett sjukdomsförlopp. Det är svårt att märka att ortorexin fått fäste och när det spårar ur är det svårt att bryta. Den drabbade har hamnat i en ond cirkel av tvång, ångest och stress och det enda som lindrar tillfälligt är endorfinpåslagen från träningen. Ångest är obeskrivligt plågsamt, och en naturlig reaktion för att slippa den blir för ortorektikern att självmedicinera med mer träning och mindre mat. Mer rutiner och tvång. Mindre frihet, mer kontroll.

Missuppfattningar och okunskap stjälper
Ortorexi är ett allvarligt tillstånd som det råder en hel del missuppfattningar och begreppsförvirring kring. Intressanta frågeställningar som jag ser det är: Hur får vi ut rätt budskap till rätt målgrupp? Behövs det en ortorexidiagnos i DSM för att folk ska förstå att ortorexi är ett sjukligt tillstånd och inte ett ”statement”? Hur berättar vi för de drabbade att det också just är ett tillstånd och det går att bli frisk? Hur kan vi nå ut med övertygelsen att du inte behöver leva som en ”nykter missbrukare”?

Offentlig debatt är en viktig del i en demokrati, men jag tycker det är anmärkningsvärt hur sällan den faktiska expertisen får ge sin syn på fenomenet. Kanske märker jag det extra tydligt nu när det är ett ämne jag är relativt insatt i? Förhoppningsvis kan debatten signalera till de som har kapacitet och medel verkligen gör sitt jobb för att reda ut vad ortorexi egentligen är. För sällan har rapport-klyschan ”mer forskning behövs” stämt så bra.

Avslutningsvis vill jag lägga in ett välmenande ”tjat” (eftersom det också har sagts i den här debatten att det inte går att bli helt frisk och att en måste leva resten av sitt liv som en ”nykter missbrukare”). Jag håller inte med. Jag tror av hela mitt hjärta att det går att bli helt frisk och fri. Tror att det är fullt möjligt och att det är en fråga om massvis med mod och ännu mer tålamod. Och stöd, nära och kära och/eller proffs, gör resan tillsammans. Tänk aldrig att du inte mår tillräckligt dåligt, tänk inte ”äh jag överlever”. Det handlar inte om att överleva, det handlar om att leva.

Behöver du råd och stöd, eller någon att prata med? Gå till www.friskfri.se och sök reda på telefonjour, chatt, mail eller en lokalavdelning nära dig.Notering: Kunskapscentrum för ätstörningar har i debatten gått ut med några klargöranden angående ortorexi. Det är viktigt att veta att vi i Sverige använder begreppet på ett annorlunda sätt än i resten av världen. Läs här för mer information.

Bild: Pixabay

Mer att läsa

4 kommentarer

  1. 1
  2. 2

    Nu är du så där klockren igen Lorena! Du sätter fingret på så många viktiga punkter! Att budskapen om det sunda når fel människor är otroligt sant! Och att man i debatten hakar upp sig i sådant som man ”tror” att någon säger, ytterligheter är inte bra men sund träning, rörelseglädje är det ju ingen som säger något emot. Goda positiva tankar!

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>