Sätt inga mål, bara nytt fokus för ett lyckat nyårslöfte

Den vanligaste formen av nyårslöfte handlar om att äta nyttigt, träna mer eller gå ner i vikt. Hur goda intentioner man än har så är det ett faktum att de flesta nyårslöften fallerar. Varför är det så? Och varför har vi behovet av att göra ett löfte över huvud taget?

nyårslöfte

Forskare har tittat på hur det ser ut med våra nyårslöften. De första två veckorna går det vanligtvis jättebra, men när februari kommer börjar man att slarva. När nästa december kommer har de flesta hamnat på samma ställe de var året innan, och ofta ännu längre ifrån målet.

Försök till förnyelse

Enligt en forskare är nyårslöftet ett försök till förnyelse. Man gör löften för att motivera sig själv till denna förnyelse. Men samtidigt är man inte redo att göra förändringar i sina vanor, speciellt dåliga vanor, vilket förklarar varför man misslyckas. En annan anledning kan vara att människor sätter orealistiska mål med och förväntningar på sina nyårslöften.

Falskt hopp

Forskare har identifierat något som kallas ”falskt hopp-syndrom” som innebär att ett nyårslöfte är orealistiskt och inte alls i linje med hur personen i fråga egentligen ser på sig själv. Principen är lik det som kallas positiva affirmationer. När du uttalar positiva affirmationer om dig själv som du egentligen inte tror på, kommer dessa inte att fungera – och kan faktiskt vara skadliga för din självkänsla eftersom du mest troligt inte når upp till dina egna förväntningar.

Nytt liv?

En annan aspekt på ett misslyckat nyårslöfte handlar om orsak och verkan. Du kanske tror att om du går ner i vikt eller slutar röka så kommer hela ditt liv att förändras. Och när det inte gör det så kanske du blir nedslagen och går tillbaka till dina gamla vanor.

Nervbanor i hjärnan avgör

En nystart handlar om att förändra ett beteende – och för att kunna göra det behöver vi förändra hela vårt tankesätt. Man har med magnetröntgen sett att vanebeteende kommer till genom tankemönster som skapar nervbanor och minnen, vilket sedan utmynnar i ett beteende när man ställs inför ett beslut. Att försöka ändra det naturliga tänkandet genom att ”försöka att inte göra det” kommer bara att förstärka beteendet. En förändring kräver nya nervbanor – som skapas genom nytt tänkande.

Peter Bregman, som bloggar på Harvard Business Review, säger:

”När vi sätter mål är vi undervisade att göra dem specifika, mätbara och tidsbegränsade. Men det har visat sig att det är just dessa verktyg som gör att vi misslyckas.”

Han föreslår att man istället skapar ett nytt fokusområde, vilket kroppen kopplar samman med en inneboende motivation.

”Ett mål definierar något du vill uppnå, medan ett fokusområde bestämmer aktiviteter du vill spendera mer tid med. Ett mål är ett resultat; ett fokusområde är en väg att vandra. Ett mål pekar mot en framtid; ett fokusområdet befäster dig i nuet.”

Så här gör du

  • Vänta inte till nyår med att göra förändringar. Sträva efter en hälsosam livsstil året runt.
  • Fokusera på att skapa nya beteenden och nya tankemönster.
  • Fokusera på nuet! Vad kan du göra idag, just nu?
  • Identifiera max 5 aktiviteter du vill göra, som är värdefulla för dig och din hälsa. Spendera din tid med att göra dessa aktiviteter. Resten fungerar automatiskt.
  • Undvik att definiera de resultat du vill ha. Lämna det öppet och låt dig bli överraskad!

Källor:

  • Peter Bregman
  • Psychology Today

Bild: SXC

Mer att läsa

4 kommentarer

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att visas offentligt. Obligatoriska fält märks med *

Du kan använda dessa HTML-etiketter och egenskaper: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>